Sök arbetsmarkadsutbildningar

Här kan du se vilka arbetsmarknadsutbildningar som är aktuella just nu. Om du hittar något som du tycker skulle kunna passa dig, kan du ta upp det som förslag när du träffar oss.

Yrkes- och studieförberedande moduler Målgrupp 2

Utbildningens ID: 123034

FÖR VEM:
Denna kursen vänder sig till dig som har goda kunskaper i svenska språket och har som minst grundläggande utbildningsnivå men som behöver stöd och vägledning för att hitta ett yrke som passar dig. Du kan också behöva förbereda dig i grundläggande data, matte, engelska eller svenska inför vidare studier eller arbete eller Högskoleprovet.
VAD FÅR JAG LÄRA:
För att du ska kunna välja vilket yrke du vill satsa på, så får du under denna kurs bland annat lära dig om hur svensk arbetsmarknad fungerar, om vikten av utbildning, om olika former av vuxenutbildning, om hur man försörjer sig under studietiden, om olika yrkesområde och vad det innebär att arbeta i yrket. Det finns också möjlighet att lära sig grundläggande kunskaper i att använda datorn och Officepaketet samt möjlighet att repetera kunskaper i matte, engelska eller svenska inför vidare studier eller arbete.
VAD ÄR MÅLET FÖR MIG MED DENNA KURS:
Ditt mål med denna kurs är att du ska komma fram till vilket yrke som passar dig, som du vill studera vidare till eller har förutsättningar att söka direkt. Du ska efter kursens slut, ha en egen planering för vad du behöver göra för att nå ditt slutliga mål, att få möjlighet att arbeta med det du vill.

Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och som lägst grundläggande utbildningsnivå.

 • 102 Nivåtest och kartläggning (Nivå 2)
  ID: 21604
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge en planering inför utbildningsinsatsen.

  Innehåll

  Deltagaren har ett inledande väglednings- och kartläggningssamtal som ligger till grund för den fortsatta planeringen för utbildning och mynnar ut i en gemensam utbildningsplanering (GUP). För deltagare som är anvisade till målgruppsnivå 2 och som ska läsa svenska, engelska och/eller matematik genomförs nivåtester för att kunna anpassa modul utifrån deltagarens testresultat. Deltagare ska kunna läsa svenska, engelska och matematik på grundskole- eller gymnasienivå.

  Övrig information

 • 114 Hushållsekonomi (Nivå 1)
  ID: 21616
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få hjälp och stöd med grundläggande ekonomi i vardagen.

  Innehåll

  Praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.

  Övrig information

 • 106 Information om studier (Nivå 2)
  ID: 21608
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren kunskap om olika utbildningsvägar, utbildningsformer samt vikten av utbildningens betydelse för att vara anställningsbar.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Olika utbildningsformer och utbildningsmöjligheter - Information om valideringsmöjligheter - Formella krav inför olika utbildningsformer - Information om högskoleprovet och möjligheter att testa tidigare prov - Studieekonomi och villkor - Studieteknik - Studiebesök på olika skolformer utifrån aktuella deltagares intresseområden

  Övrig information

 • 111 Yrkespraktik och studiebesök (Nivå 2)
  ID: 21613
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren en verklighetsnära inblick inom sitt kommande yrkesområde.

  Innehåll

  - Kännedom om olika arbetsmoment i en verklig miljö utifrån yrkesinriktning. - Deltagaren får genom praktik och studiebesök möjlighet att bilda sig en uppfattning om yrket, självständiga arbetsuppgifter kan ingå. * Leverantören ansvarar för att deltagare erhåller en praktikplats.

  Övrig information

 • 120 Grundläggande datakunskap (Nivå 2)
  ID: 21647
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska utifrån individuell nivå och behov få grundläggande datakunskaper.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Att komma igång: starta/stänga datorn - Skrivbordsmiljö - Organisera filer - Att komma igång med e-post och Internet - Skicka och ta emot e-post - Internetsökning - Internettjänster, ex: bank-id - Att komma igång med ordbehandling, skapa/spara/skriva ut dokument - Grundläggande kompetens och praktiska övningar i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, med mera) - Hur man söker jobb digitalt, vilka kanaler som finns. - Sociala medier

  Övrig information

 • 110 Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke (Nivå 2)
  ID: 21612
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren fördjupad kompetens om den egna arbetsmarknaden och deltagarens framtida yrkesinriktning.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. Utifrån förutsättningar genomför deltagaren själv eller tillsammans med klasskamrat ett projektarbete om sin framtida yrkesinriktning och hur vägen dit ser ut.

  Övrig information

 • 104 Information om arbetsmarknaden och Yrkesorientering (Nivå 2)
  ID: 21606
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren kunskap om arbetsmarknad och en orientering om olika yrkesområden och utgör en del av underlaget inför deltagarens studie- och/eller yrkesval.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Allmän information om yrkesområden, yrkesinriktningar, kompetenskrav - Anställningsvillkor, anställningsavtal - Svensk arbetsmarknadskunskap - Omvärldsanalys - Jämställdhet och arbetsmiljö - Arbetsmarknadsprognoser - Arbetsmarknadens utveckling och regionala anpassningar utifrån det aktuella geografiska områdets behov, aktuella brist- och överskottsyrken

  Övrig information

 • 116 Svenska (Nivå 2)
  ID: 21643
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska kunna förbereda sig inför ett kompetenskrav i svenska inför fortsatta studier alternativ arbete. Nivåbedömning sker i modul 1.

  Innehåll

  Svenska utifrån deltagarens kunskapsnivå - Svenska, alternativt svenska som andra språk, svenska 2 på grundskole- alternativt gymnasienivå.

  Övrig information

 • 117 Engelska (Nivå 2)
  ID: 21644
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska kunna förbereda sig inför ett kompetenskrav i engelska inför fortsatta studier alternativt arbete. Nivåbedömning sker i modul 1.

  Innehåll

  Engelska utifrån deltagarens kunskapsnivå på grundskole- alternativt gymnasienivå.

  Övrig information

 • 121 Yrkesdanska (Nivå 2)
  ID: 21648
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska erhålla grundläggande danska för att kunna arbeta inom servicebranschen i Öresundsregionen.

  Innehåll

  - Grundläggande danska- Introduktion till språket - Räkna på danska för arbete i servicebranschen - Hör- och läsförståelse - Enkla yrkesfraser inom deltagarens tänkta yrkesområde

  Övrig information

 • 118 Matematik (Nivå 2)
  ID: 21645
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska kunna förbereda sig inför ett kompetenskrav i matematik inför fortsatta studier alternativt arbete. Nivåbedömning sker i modul 1.

  Innehåll

  Matematik utifrån deltagarens kunskapsnivå på grundskole- alternativt gymnasienivå.

  Övrig information

 • 108 Allmänna kompetenser i arbetslivet (Nivå 2)
  ID: 21610
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagarna introduktion i jobbsökaraktiviteter, samt kunskap om arbets-och arbetsplatskultur, sedvänjor med mera för att förstå olika situationer på en arbetsplats.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Förhållningssätt och värdegrund - Servicetänkande - Samarbetskompetens - Information om rättigheter/skyldigheter och jämställdhet enligt lagstiftning - Klädkoder och kroppsspråk - Miljömedvetenhet och återvinning - CV och personligt brev, anställningsintervju - Söka jobb digitalt och sociala medier - Motivation och inspiration, exempelvis vikten av fysiska aktiviteter , sömn och stresshantering

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 238031 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238401 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238944 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 240215 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240538 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240688 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242537 Industrigatan 6 26263 Ängelholm Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242721 Bokhandlargränd 1 82732 Ljusdal Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242755 Storgatan 32 82430 Hudiksvall Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2021-01-05 242416 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-05-28- 2021-01-07 243454 Handenterminalen 6 13640 Handen Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-01-11 242092 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-01- 2021-01-11 242811 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-01-11 242819 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-01- 2021-01-11 242823 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-01-11 243599 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-01- 2021-01-11 243659 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-01-11 243662 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-02- 2021-01-12 242853 Norra Stationsgatan 9 28148 Hässleholm Work For You i Sverige AB
2020-06-02- 2021-01-12 243825 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-02- 2021-01-12 244113 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-01-18 240523 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-01-18 243663 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-09- 2021-01-19 243826 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-09- 2021-01-19 244114 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2021-01-25 242820 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-15- 2021-01-25 242821 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-15- 2021-01-25 243664 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-16- 2021-01-26 243827 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-16- 2021-01-26 244116 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-17- 2021-01-27 242417 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-17- 2021-01-27 244182 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2021-01-29 243665 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-23- 2021-02-01 243828 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-23- 2021-02-01 244117 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2021-02-05 243602 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-29- 2021-02-05 243666 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-02-05 244000 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-30- 2021-02-08 243829 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-30- 2021-02-08 244118 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-30- 2021-02-08 244394 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-06- 2021-02-12 243046 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-07-06- 2021-02-12 243667 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-07- 2021-02-15 244309 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-13- 2021-02-19 243221 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-02-19 243668 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-02-19 243935 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-07-13- 2021-02-19 244442 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-14- 2021-02-22 244310 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-02-26 243671 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-21- 2021-03-01 244311 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-27- 2021-03-05 243607 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-07-27- 2021-03-05 243672 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-03-05 244443 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-28- 2021-03-08 244314 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-08-10- 2021-03-19 243047 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-03-19 244444 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-17- 2021-03-26 243222 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-08-17- 2021-03-26 243941 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-08-17- 2021-03-26 243962 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-08-24- 2021-04-06 243610 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-08-24- 2021-04-06 244445 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-07- 2021-04-20 244446 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-14- 2021-04-27 243048 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-04-27 243223 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-04-27 243947 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-09-21- 2021-05-04 244448 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-05- 2021-05-19 244447 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-12- 2021-05-26 243049 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-10-19- 2021-06-02 243225 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Boden Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Bollnäs Academedia Eductus AB
Borlänge Hermods AB
Borås Academedia Eductus AB
Eskilstuna Work For You i Sverige AB
Gotland Work For You i Sverige AB
Gävle Work For You i Sverige AB
Göteborg Hermods AB
Halmstad Academedia Eductus AB
Haninge Work For You i Sverige AB
Haparanda Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Helsingborg Hermods AB
Huddinge Hermods AB
Hudiksvall Work For You i Sverige AB
Härnösand Hermods AB
Hässleholm Work For You i Sverige AB
Jönköping Academedia Eductus AB
Kalmar Hermods AB
Karlshamn Work For You i Sverige AB
Karlskoga ALEA Kompetenshöjning AB
Karlstad Academedia Eductus AB
Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
Kristianstad Academedia Eductus AB
Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Landskrona Work For You i Sverige AB
Lidköping Academedia Eductus AB
Linköping Work For You i Sverige AB
Ludvika Academedia Eductus AB
Luleå Hermods AB
Lund Work For You i Sverige AB
Lycksele Academedia Eductus AB
Malmö Hermods AB
Mariestad Academedia Eductus AB
Mora Academedia Eductus AB
Motala Academedia Eductus AB
Norrköping Academedia Eductus AB
Nyköping Academedia Eductus AB
Work For You i Sverige AB
Oxelösund Work For You i Sverige AB
Piteå Hermods AB
Ronneby Hermods AB
Sandviken Work For You i Sverige AB
Skellefteå Hermods AB
Skövde Academedia Eductus AB
Solna Hermods AB
Stockholm Hermods AB
Strömsund Hermods AB
Sundsvall Hermods AB
Södertälje Work For You i Sverige AB
Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Trollhättan Academedia Eductus AB
Uddevalla Academedia Eductus AB
Umeå Academedia Eductus AB
Upplands Väsby Hermods AB
Uppsala Work For You i Sverige AB
Vilhelmina Academedia Eductus AB
Värnamo Academedia Eductus AB
Västervik Hermods AB
Västerås Hermods AB
Växjö Hermods AB
Ystad Work For You i Sverige AB
Örebro Academedia Eductus AB
Örnsköldsvik Academedia Eductus AB
Östersund Hermods AB

Beskrivning

FÖR VEM: Denna kursen vänder sig till dig som har goda kunskaper i svenska språket och har som minst grundläggande utbildningsnivå men som behöver stöd och vägledning för att hitta ett yrke som passar dig. Du kan också behöva förbereda dig i grundläggande data, matte, engelska eller svenska inför vidare studier eller arbete eller Högskoleprovet. VAD FÅR JAG LÄRA: För att du ska kunna välja vilket yrke du vill satsa på, så får du under denna kurs bland annat lära dig om hur svensk arbetsmarknad fungerar, om vikten av utbildning, om olika former av vuxenutbildning, om hur man försörjer sig under studietiden, om olika yrkesområde och vad det innebär att arbeta i yrket. Det finns också möjlighet att lära sig grundläggande kunskaper i att använda datorn och Officepaketet samt möjlighet att repetera kunskaper i matte, engelska eller svenska inför vidare studier eller arbete. VAD ÄR MÅLET FÖR MIG MED DENNA KURS: Ditt mål med denna kurs är att du ska komma fram till vilket yrke som passar dig, som du vill studera vidare till eller har förutsättningar att söka direkt. Du ska efter kursens slut, ha en egen planering för vad du behöver göra för att nå ditt slutliga mål, att få möjlighet att arbeta med det du vill.


Förkunskaper

Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och som lägst grundläggande utbildningsnivå.


Moduler

  102 Nivåtest och kartläggning (Nivå 2)

  ID: 21604
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge en planering inför utbildningsinsatsen.


  Innehåll

  Deltagaren har ett inledande väglednings- och kartläggningssamtal som ligger till grund för den fortsatta planeringen för utbildning och mynnar ut i en gemensam utbildningsplanering (GUP). För deltagare som är anvisade till målgruppsnivå 2 och som ska läsa svenska, engelska och/eller matematik genomförs nivåtester för att kunna anpassa modul utifrån deltagarens testresultat. Deltagare ska kunna läsa svenska, engelska och matematik på grundskole- eller gymnasienivå.


  Övrig information

  114 Hushållsekonomi (Nivå 1)

  ID: 21616
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få hjälp och stöd med grundläggande ekonomi i vardagen.


  Innehåll

  Praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.


  Övrig information

  106 Information om studier (Nivå 2)

  ID: 21608
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren kunskap om olika utbildningsvägar, utbildningsformer samt vikten av utbildningens betydelse för att vara anställningsbar.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Olika utbildningsformer och utbildningsmöjligheter - Information om valideringsmöjligheter - Formella krav inför olika utbildningsformer - Information om högskoleprovet och möjligheter att testa tidigare prov - Studieekonomi och villkor - Studieteknik - Studiebesök på olika skolformer utifrån aktuella deltagares intresseområden


  Övrig information

  111 Yrkespraktik och studiebesök (Nivå 2)

  ID: 21613
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren en verklighetsnära inblick inom sitt kommande yrkesområde.


  Innehåll

  - Kännedom om olika arbetsmoment i en verklig miljö utifrån yrkesinriktning. - Deltagaren får genom praktik och studiebesök möjlighet att bilda sig en uppfattning om yrket, självständiga arbetsuppgifter kan ingå. * Leverantören ansvarar för att deltagare erhåller en praktikplats.


  Övrig information

  120 Grundläggande datakunskap (Nivå 2)

  ID: 21647
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska utifrån individuell nivå och behov få grundläggande datakunskaper.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Att komma igång: starta/stänga datorn - Skrivbordsmiljö - Organisera filer - Att komma igång med e-post och Internet - Skicka och ta emot e-post - Internetsökning - Internettjänster, ex: bank-id - Att komma igång med ordbehandling, skapa/spara/skriva ut dokument - Grundläggande kompetens och praktiska övningar i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, med mera) - Hur man söker jobb digitalt, vilka kanaler som finns. - Sociala medier


  Övrig information

  110 Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke (Nivå 2)

  ID: 21612
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren fördjupad kompetens om den egna arbetsmarknaden och deltagarens framtida yrkesinriktning.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. Utifrån förutsättningar genomför deltagaren själv eller tillsammans med klasskamrat ett projektarbete om sin framtida yrkesinriktning och hur vägen dit ser ut.


  Övrig information

  104 Information om arbetsmarknaden och Yrkesorientering (Nivå 2)

  ID: 21606
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagaren kunskap om arbetsmarknad och en orientering om olika yrkesområden och utgör en del av underlaget inför deltagarens studie- och/eller yrkesval.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Allmän information om yrkesområden, yrkesinriktningar, kompetenskrav - Anställningsvillkor, anställningsavtal - Svensk arbetsmarknadskunskap - Omvärldsanalys - Jämställdhet och arbetsmiljö - Arbetsmarknadsprognoser - Arbetsmarknadens utveckling och regionala anpassningar utifrån det aktuella geografiska områdets behov, aktuella brist- och överskottsyrken


  Övrig information

  116 Svenska (Nivå 2)

  ID: 21643
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska kunna förbereda sig inför ett kompetenskrav i svenska inför fortsatta studier alternativ arbete. Nivåbedömning sker i modul 1.


  Innehåll

  Svenska utifrån deltagarens kunskapsnivå - Svenska, alternativt svenska som andra språk, svenska 2 på grundskole- alternativt gymnasienivå.


  Övrig information

  117 Engelska (Nivå 2)

  ID: 21644
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska kunna förbereda sig inför ett kompetenskrav i engelska inför fortsatta studier alternativt arbete. Nivåbedömning sker i modul 1.


  Innehåll

  Engelska utifrån deltagarens kunskapsnivå på grundskole- alternativt gymnasienivå.


  Övrig information

  121 Yrkesdanska (Nivå 2)

  ID: 21648
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska erhålla grundläggande danska för att kunna arbeta inom servicebranschen i Öresundsregionen.


  Innehåll

  - Grundläggande danska- Introduktion till språket - Räkna på danska för arbete i servicebranschen - Hör- och läsförståelse - Enkla yrkesfraser inom deltagarens tänkta yrkesområde


  Övrig information

  118 Matematik (Nivå 2)

  ID: 21645
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Deltagaren ska kunna förbereda sig inför ett kompetenskrav i matematik inför fortsatta studier alternativt arbete. Nivåbedömning sker i modul 1.


  Innehåll

  Matematik utifrån deltagarens kunskapsnivå på grundskole- alternativt gymnasienivå.


  Övrig information

  108 Allmänna kompetenser i arbetslivet (Nivå 2)

  ID: 21610
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 2 Modulen avser ge deltagarna introduktion i jobbsökaraktiviteter, samt kunskap om arbets-och arbetsplatskultur, sedvänjor med mera för att förstå olika situationer på en arbetsplats.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Förhållningssätt och värdegrund - Servicetänkande - Samarbetskompetens - Information om rättigheter/skyldigheter och jämställdhet enligt lagstiftning - Klädkoder och kroppsspråk - Miljömedvetenhet och återvinning - CV och personligt brev, anställningsintervju - Söka jobb digitalt och sociala medier - Motivation och inspiration, exempelvis vikten av fysiska aktiviteter , sömn och stresshantering


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 238031 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238401 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238944 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 240215 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240538 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240688 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242537 Industrigatan 6 26263 Ängelholm Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242721 Bokhandlargränd 1 82732 Ljusdal Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242755 Storgatan 32 82430 Hudiksvall Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2021-01-05 242416 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-05-28- 2021-01-07 243454 Handenterminalen 6 13640 Handen Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-01-11 242092 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-01- 2021-01-11 242811 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-01-11 242819 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-01- 2021-01-11 242823 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-01-11 243599 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-01- 2021-01-11 243659 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-01-11 243662 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-02- 2021-01-12 242853 Norra Stationsgatan 9 28148 Hässleholm Work For You i Sverige AB
2020-06-02- 2021-01-12 243825 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-02- 2021-01-12 244113 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-01-18 240523 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-01-18 243663 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-09- 2021-01-19 243826 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-09- 2021-01-19 244114 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2021-01-25 242820 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-15- 2021-01-25 242821 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-15- 2021-01-25 243664 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-16- 2021-01-26 243827 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-16- 2021-01-26 244116 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-17- 2021-01-27 242417 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-17- 2021-01-27 244182 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2021-01-29 243665 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-23- 2021-02-01 243828 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-23- 2021-02-01 244117 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2021-02-05 243602 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-29- 2021-02-05 243666 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-02-05 244000 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-30- 2021-02-08 243829 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-30- 2021-02-08 244118 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-30- 2021-02-08 244394 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-06- 2021-02-12 243046 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-07-06- 2021-02-12 243667 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-07- 2021-02-15 244309 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-13- 2021-02-19 243221 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-02-19 243668 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-02-19 243935 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-07-13- 2021-02-19 244442 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-14- 2021-02-22 244310 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-02-26 243671 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-21- 2021-03-01 244311 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-27- 2021-03-05 243607 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-07-27- 2021-03-05 243672 Sprängstensgatan 1 60379 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-03-05 244443 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-28- 2021-03-08 244314 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-08-10- 2021-03-19 243047 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-03-19 244444 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-17- 2021-03-26 243222 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-08-17- 2021-03-26 243941 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-08-17- 2021-03-26 243962 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-08-24- 2021-04-06 243610 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-08-24- 2021-04-06 244445 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-07- 2021-04-20 244446 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-14- 2021-04-27 243048 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-04-27 243223 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-04-27 243947 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-09-21- 2021-05-04 244448 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-05- 2021-05-19 244447 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-12- 2021-05-26 243049 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-10-19- 2021-06-02 243225 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Arvika', leverantorer=[Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Boden', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Bollnäs', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borlänge', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borås', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Eskilstuna', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gotland', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Halmstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Haninge', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Haparanda', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Helsingborg', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Huddinge', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hudiksvall', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Härnösand', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hässleholm', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Jönköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kalmar', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlshamn', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlskoga', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Katrineholm', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kiruna', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kristianstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Köping', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Landskrona', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lidköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Linköping', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ludvika', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Luleå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lund', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lycksele', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mariestad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Motala', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Norrköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Nyköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB, Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oxelösund', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Piteå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ronneby', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sandviken', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skellefteå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Solna', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Strömsund', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sundsvall', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Södertälje', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Torsby', leverantorer=[Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Trelleborg', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Trollhättan', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uddevalla', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Upplands Väsby', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uppsala', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Vilhelmina', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Värnamo', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västervik', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ystad', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örnsköldsvik', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Östersund', leverantorer=[Hermods AB]}