Fordonsteknik - Bilskadereparatör

Utbildningens ID: 114663

En bilskadereparatör återställer formen och strukturen på skadade bilar. I arbetet används olika typer av specialverktyg och databaser. Det är ett hantverksyrke som kräver god känsla för form och förmåga att hantera många olika material.

En modern bil innehåller en stor mängd olika material med specifika egenskaper. Bara chassiet kan innehålla upp till 20 olika typer av metaller. Den traditionella plåtkarossen ersätts alltmer av nya legeringar och kompositer, det vill säga sammansättningar av olika metaller, plaster och/eller glasfiber. Tidigare kallades yrket ofta bilplåtslagare då det främst var plåt och vissa metaller som skulle bearbetas.

JOBBMÖJLIGHETER
Det finns goda möjligheter till jobb för bilskadereparatörer de närmaste åren. Mer ska repareras och återanvändas, snarare än ersättas och slängas. Kanske ännu viktigare är att nya material tas fram för att minska bilens miljöbelastning, vilket innebär att det uppstår nya arbetsmoment som kräver kompetenser som idag ligger mellan bilskadereparatörens och billackerarens.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som bilskadereparatör

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN
Hela utbildningen är ca 48 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN
Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som bilskadereparatör.

Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer bilskadereparatörer har ett krav på att du har B-körkort
Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.

 • 122 Småreparationer
  ID: 15139
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.

  Innehåll

  Mindre reparationer. Smarta reparationer. Reparationer av lättare plåtskador. Mindre reparationer av bilglas.

  Övrig information

 • 117 Riktningsteknik, introduktion
  ID: 15134
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.

  Innehåll

  Grunderna i karosseri-konstruktioner. Introduktion till reparationsmetoder och sammanfogningstekniker.

  Övrig information

 • 118 Karosserikonstruktioner
  ID: 15135
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.

  Innehåll

  Karosseri- och chassi-konstruktioners påverkan på krocksäkerhet, väghållning, rostbenägenhet och reparationsmöjligheter. Säkerhetssystem inbyggda i bilens konstruktion samt arbetsmetoder och bestämmelser som gäller för hantering av dem.

  Övrig information

 • 121 Skadebesiktning och produktionsflöde
  ID: 15138
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.

  Innehåll

  Skadevärdering och kalkyl med och utan datorstöd. Arbetsplanering i skadeverkstaden i syfte att optimera produktionsflödet. Planering av reparationsarbete, beställning av reservdelar och samverkan mellan plåt och lack.

  Övrig information

 • 130 Heta Arbeten
  ID: 15147
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifiering för deltagare som är i behov av detta för anställning.

  Innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktisk övning. Utbildningen ska för de deltagare som godkänns resultera i ett Certifikat för Heta arbeten.

  Övrig information

 • 129 Jämställdhet
  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.

  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.

  Övrig information

 • 128 Miljö
  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.

  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.

  Övrig information

 • 123 Lackeringsteknik, introduktion
  ID: 15140
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare eller Bilskadereparatör.

  Innehåll

  Principer för lackskiktets uppbyggnad. Introduktion till reparation av plastdetaljer och bilskadereparerad yta.

  Övrig information

 • 104 Service och kundrelationer
  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.

  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.

  Övrig information

 • 127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö
  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.

  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.

  Övrig information

 • 120 Riktbänkssystem
  ID: 15137
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.

  Innehåll

  Riktbänkssystems konstruktion och funktion. Reparation och byte av olika chassi- och karosserikomponenter med användning av riktbänksutrustning.

  Övrig information

 • 103 Grundläggande fordonsteknik
  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.

  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.

  Övrig information

 • 119 Skarvnings- och sammanfogningsteknik
  ID: 15136
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.

  Innehåll

  Olika plastmaterial, aluminium- och stålkvaliteter samt deras sammanfogningstekniker. Svetsutrustningarnas funktion och inställning. Svetsnings- och skarvnings-övningar med olika metoder och utrustning

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
2019-09-02- 2020-08-13 232145 Linta gårdsväg 5 16874 Bromma Movant AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Gävle YrkesAkademin AB
Göteborg Lernia Utbildning AB
Karlstad YrkesAkademin AB
Malmö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Mjölby Bojo Utbildningar i Östergötland AB
Mora YrkesAkademin AB
Oskarshamn Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Skövde Movant AB
Stockholm Lernia Utbildning AB
Movant AB
Umeå Movant AB
Västerås Astar AB
Växjö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Örebro Lernia Utbildning AB

Beskrivning

En bilskadereparatör återställer formen och strukturen på skadade bilar. I arbetet används olika typer av specialverktyg och databaser. Det är ett hantverksyrke som kräver god känsla för form och förmåga att hantera många olika material. En modern bil innehåller en stor mängd olika material med specifika egenskaper. Bara chassiet kan innehålla upp till 20 olika typer av metaller. Den traditionella plåtkarossen ersätts alltmer av nya legeringar och kompositer, det vill säga sammansättningar av olika metaller, plaster och/eller glasfiber. Tidigare kallades yrket ofta bilplåtslagare då det främst var plåt och vissa metaller som skulle bearbetas. JOBBMÖJLIGHETER Det finns goda möjligheter till jobb för bilskadereparatörer de närmaste åren. Mer ska repareras och återanvändas, snarare än ersättas och slängas. Kanske ännu viktigare är att nya material tas fram för att minska bilens miljöbelastning, vilket innebär att det uppstår nya arbetsmoment som kräver kompetenser som idag ligger mellan bilskadereparatörens och billackerarens. MÅLET MED UTBILDNINGEN Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som bilskadereparatör HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN Hela utbildningen är ca 48 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas. NÄR STARTAR UTBILDNINGEN Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.


Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som bilskadereparatör. Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer bilskadereparatörer har ett krav på att du har B-körkort Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.


Moduler

  122 Småreparationer

  ID: 15139
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.


  Innehåll

  Mindre reparationer. Smarta reparationer. Reparationer av lättare plåtskador. Mindre reparationer av bilglas.


  Övrig information

  117 Riktningsteknik, introduktion

  ID: 15134
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.


  Innehåll

  Grunderna i karosseri-konstruktioner. Introduktion till reparationsmetoder och sammanfogningstekniker.


  Övrig information

  118 Karosserikonstruktioner

  ID: 15135
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.


  Innehåll

  Karosseri- och chassi-konstruktioners påverkan på krocksäkerhet, väghållning, rostbenägenhet och reparationsmöjligheter. Säkerhetssystem inbyggda i bilens konstruktion samt arbetsmetoder och bestämmelser som gäller för hantering av dem.


  Övrig information

  121 Skadebesiktning och produktionsflöde

  ID: 15138
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.


  Innehåll

  Skadevärdering och kalkyl med och utan datorstöd. Arbetsplanering i skadeverkstaden i syfte att optimera produktionsflödet. Planering av reparationsarbete, beställning av reservdelar och samverkan mellan plåt och lack.


  Övrig information

  130 Heta Arbeten

  ID: 15147
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifiering för deltagare som är i behov av detta för anställning.


  Innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktisk övning. Utbildningen ska för de deltagare som godkänns resultera i ett Certifikat för Heta arbeten.


  Övrig information

  129 Jämställdhet

  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.


  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.


  Övrig information

  128 Miljö

  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.


  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.


  Övrig information

  123 Lackeringsteknik, introduktion

  ID: 15140
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare eller Bilskadereparatör.


  Innehåll

  Principer för lackskiktets uppbyggnad. Introduktion till reparation av plastdetaljer och bilskadereparerad yta.


  Övrig information

  104 Service och kundrelationer

  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.


  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.


  Övrig information

  127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö

  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.


  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.


  Övrig information

  120 Riktbänkssystem

  ID: 15137
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.


  Innehåll

  Riktbänkssystems konstruktion och funktion. Reparation och byte av olika chassi- och karosserikomponenter med användning av riktbänksutrustning.


  Övrig information

  103 Grundläggande fordonsteknik

  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.


  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.


  Övrig information

  119 Skarvnings- och sammanfogningsteknik

  ID: 15136
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör.


  Innehåll

  Olika plastmaterial, aluminium- och stålkvaliteter samt deras sammanfogningstekniker. Svetsutrustningarnas funktion och inställning. Svetsnings- och skarvnings-övningar med olika metoder och utrustning


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
2019-09-02- 2020-08-13 232145 Linta gårdsväg 5 16874 Bromma Movant AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mjölby', leverantorer=[Bojo Utbildningar i Östergötland AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oskarshamn', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Astar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}