Fordonsteknik - Personbilsmekaniker

Utbildningens ID: 114543

Personbilsmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. Arbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakter ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir alltmer elektronik och mindre mekanik för bilmekanikern att hantera.

En personbilsbilmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

JOBBMÖJLIGHETER
Arbetsförmedlingen bedömer att personbilsmekaniker har mycket goda möjligheter till arbete under de närmaste åren. På fem och tio års sikt väntas möjligheterna till arbete vara goda.
Bilbranschen har haft en stark utveckling under flera år och den utvecklingen väntas fortsätta.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som personbilsmekaniker

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN
Hela utbildningen är ca 47 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN
Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som personbilsmekaniker.
Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer personbilsmekaniker har ett krav på att du har B-körkort
Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.

 • 104 Service och kundrelationer
  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.

  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.

  Övrig information

 • 109 Komfort och säkerhetssystem
  ID: 15126
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.

  Innehåll

  Fördjupade kunskaper kring olika säkerhets- och komfortsystem. Exempelvis ABS- system, EPS-system. Fördjupad kunskap om bl.a. fordonselektronik och temperaturregleringssystem

  Övrig information

 • 127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö
  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.

  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.

  Övrig information

 • 128 Miljö
  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.

  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.

  Övrig information

 • 106 Reparation av personbilar
  ID: 15123
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.

  Innehåll

  Utförlig kunskap om de olika centrala funktionera för en personbil, ex kraftöverföring, elsystem, rörelseenergi, bromssystem, manövreringssystem m.m. Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete. Kunskap om yrkesmässig dokumentation.

  Övrig information

 • 105 Personbilsteknik
  ID: 15122
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.

  Innehåll

  Felsökning, underhåll och reparation av personbilar. Arbetsmetoder, arbetsinstruktioner och att kunna använda verkstadshandböcker.

  Övrig information

 • 108 Motor och kraftöverföring
  ID: 15125
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.

  Innehåll

  Fördjupade kunskaper kring olika motorers funktion även alternativa bränslen och hybridteknik. Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbeten.

  Övrig information

 • 129 Jämställdhet
  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.

  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.

  Övrig information

 • 107 Bromsar kaross
  ID: 15124
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.

  Innehåll

  Fördjupade kunskaper kring bromsar, kaross och chassi. Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete. Kunskap om hur man använder digitala informationssystem på både engelska och svenska.

  Övrig information

 • 103 Grundläggande fordonsteknik
  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.

  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 231543 Sörviksvägen 8 57236 Oskarshamn YrkesAkademin AB
2019-07-29- 2020-07-02 232829 Hildedalsgatan 4 41705 Göteborg Lernia Utbildning AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Gävle YrkesAkademin AB
Göteborg Lernia Utbildning AB
Karlstad YrkesAkademin AB
Malmö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Mjölby Bojo Utbildningar i Östergötland AB
Mora YrkesAkademin AB
Oskarshamn Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Skövde Movant AB
Stockholm Lernia Utbildning AB
Movant AB
Umeå Movant AB
Västerås Astar AB
Växjö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Örebro Lernia Utbildning AB

Beskrivning

Personbilsmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. Arbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakter ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir alltmer elektronik och mindre mekanik för bilmekanikern att hantera. En personbilsbilmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter. JOBBMÖJLIGHETER Arbetsförmedlingen bedömer att personbilsmekaniker har mycket goda möjligheter till arbete under de närmaste åren. På fem och tio års sikt väntas möjligheterna till arbete vara goda. Bilbranschen har haft en stark utveckling under flera år och den utvecklingen väntas fortsätta. MÅLET MED UTBILDNINGEN Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som personbilsmekaniker HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN Hela utbildningen är ca 47 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas. NÄR STARTAR UTBILDNINGEN Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.


Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som personbilsmekaniker. Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer personbilsmekaniker har ett krav på att du har B-körkort Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.


Moduler

  104 Service och kundrelationer

  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.


  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.


  Övrig information

  109 Komfort och säkerhetssystem

  ID: 15126
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.


  Innehåll

  Fördjupade kunskaper kring olika säkerhets- och komfortsystem. Exempelvis ABS- system, EPS-system. Fördjupad kunskap om bl.a. fordonselektronik och temperaturregleringssystem


  Övrig information

  127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö

  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.


  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.


  Övrig information

  128 Miljö

  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.


  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.


  Övrig information

  106 Reparation av personbilar

  ID: 15123
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.


  Innehåll

  Utförlig kunskap om de olika centrala funktionera för en personbil, ex kraftöverföring, elsystem, rörelseenergi, bromssystem, manövreringssystem m.m. Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete. Kunskap om yrkesmässig dokumentation.


  Övrig information

  105 Personbilsteknik

  ID: 15122
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.


  Innehåll

  Felsökning, underhåll och reparation av personbilar. Arbetsmetoder, arbetsinstruktioner och att kunna använda verkstadshandböcker.


  Övrig information

  108 Motor och kraftöverföring

  ID: 15125
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.


  Innehåll

  Fördjupade kunskaper kring olika motorers funktion även alternativa bränslen och hybridteknik. Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbeten.


  Övrig information

  129 Jämställdhet

  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.


  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.


  Övrig information

  107 Bromsar kaross

  ID: 15124
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som personbilsmekaniker.


  Innehåll

  Fördjupade kunskaper kring bromsar, kaross och chassi. Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete. Kunskap om hur man använder digitala informationssystem på både engelska och svenska.


  Övrig information

  103 Grundläggande fordonsteknik

  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.


  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 231543 Sörviksvägen 8 57236 Oskarshamn YrkesAkademin AB
2019-07-29- 2020-07-02 232829 Hildedalsgatan 4 41705 Göteborg Lernia Utbildning AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mjölby', leverantorer=[Bojo Utbildningar i Östergötland AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oskarshamn', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Astar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}