Har du problem när du ska rapportera dina aktiviteter?


Den vanligaste anledningen till att knappen "Skicka" inte är klickbar är att du inte ska lämna in en aktivitetsrapport denna månad. Se vilket datum som gäller dig på sidan där du rapporterar dina aktiviteter. Ta kontakt med din arbetsförmedlare eller ring 0771-416 416 om du har frågor om datumet för aktivitetsrapporten.

För att kunna aktivitetsrapportera krävs att du loggar in med din e-legitimation. Så snart du har kopplat ditt konto till ett bank-id eller en annan e-legitimation kan du aktivitetsrapportera och även föra dagbok över dina jobbsökaraktiviteter.  

Om du loggar in med e-legitimation kan du:

  • Fylla i aktivitetsrapporten lite i taget under hela månaden, som en jobbsökardagbok. Sen skickar du in den när det är dags, innan den 14:e varje månad.
  • Se och skriva ut dina tidigare inlämnade aktivitetsrapporter.
  • Få dina platsförslag och platsanvisningar införda direkt i aktivitetsrapporten så att det blir mindre för dig att fylla i.

En e-legitimation/bank-id fungerar som en vanlig id-handling som du använder för att legitimera dig på internet. Du skaffar e-legitimation genom din bank eller hos Skatteverket. Du kan använda samma e-legitimation för kontakter med andra myndigheter också, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan.

Om du skickar din rapport innan den var helt klar så går det inte att göra om den. Behöver du fylla i flera aktiviteter gör du detta via en blankett som du hämtar på närmaste arbetsförmedling.

Observera att aktivitetsrapporten ska vara inlämnad senast den 14:e varje månad och det gäller även om du behöver komplettera aktiviteter.

Om du får eller ansöker om arbetslöshetsersättning meddelar vi din a-kassa att vi inte fått in någon aktivitetsrapport från dig. A-kassan utreder och beslutar sedan om det påverkar din arbetslöshetsersättning. Innan a-kassan fattar beslutet får du möjlighet att berätta för dem varför du inte skickade in aktivitetsrapporten i tid.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan det också leda till att din ersättning påverkas. Då är det Arbetsförmedlingen som utreder och beslutar om det påverkar din ersättning. Du får möjlighet att berätta varför du inte skickade in aktivitetsrapporten i tid innan vi fattar beslut.

Om du inte lämnat in aktivitetsrapporten på grund av att du blivit sjuk eller fått arbete meddelar du det till Arbetsförmedlingen så att vi kan anpassa den fortsatta planeringen efter det.

Detta kan bero på flera olika saker:

  • Tillägg i din webbläsare, till exempel AdBlock. Prova att inaktivera tilläggen eller använd en annan webbläsare.
  • Säkerhetsprogram/Antivirusprogram, till exempel Avast. Prova att tillfälligt inaktivera dessa.
  • Undvik att använda en internetuppkoppling där IP-adressen kan bytas. Exempel på detta är en mobilenhet som är uppkopplad på ett mobilnät (3G/4G) och övergår till ett WiFi.

Tillägsinformation

Teknisk support

Vid problem som rör webbplatsen kontakta vår tekniska support. Öppet måndag 8-18, tisdag-fredag 8-16.30.
0771-416 416, knappval 4.

Kontakt för teknisk support

Aktuella tekniska problem

Problem att logga in med bank-id?

Om du inte kan logga in med ditt bank-id måste du kontakta utfärdande bank.

Testa ditt bank-id