Rapportera dina aktiviteter

Nu finns ett nytt sätt att aktivitetsrapportera.
Till nya aktivitetsrapporteringen

Om du tillhör etableringen kan du inte använda den nya aktivitetsrapporteringen än. Vi jobbar på att åtgärda detta. Tillsvidare kommer du att aktivitetsrapportera som vanligt i den gamla aktivitetsrapporteringen.

Nästa datum för aktivitetsrapportering

1-14
juni

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport för den gångna månaden. I maj rapporterar du för april och så vidare. Du som har en etableringsplan eller får starta eget-bidrag har längre tid mellan rapporteringarna.

Observera att perioden du ska rapportera för är den föregående, avslutade månaden. Du ska alltså inte ta med dina aktiviteter från dag 1-14 den rapporterande månaden. De ska istället med på nästa månads rapport. Det finns alltså inget att vinna på att vänta till slutet av den möjliga rapporteringsperioden med att skicka in rapporten, så skicka gärna in rapporten tidigt. Då har vi större möjlighet att hjälpa dig om du skulle få problem när du ska rapportera.

Du måste logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id) för att kunna aktivitetsrapportera på webben.

Om du inte har bank-id/e-legitimation, finns det mer information om hur du skaffar och använder det här: www.arbetsformedlingen.se/e-legitimation

Bra att veta

Du som är arbetslös ska en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb du har sökt och vilka aktiviteter du genomfört för att komma närmare ett jobb. Det gör du i en aktivitetsrapport som du fyller i här på webbplatsen eller genom att ladda ner Arbetsförmedlingens app Mina sidor.

När du är arbetslös är det viktigt att du söker arbete aktivt. För att du ska kunna få rätt stöd av oss behöver vi veta vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört för att bryta arbetslösheten.

Tillsammans med din planering eller etableringsplan blir aktivitetsrapporten ett bra underlag när du och en arbetsförmedlare planerar för hur du ska få ett jobb.

Informationsblad om aktivitetsrapporter

För att kunna rapportera dina aktiviteter behöver du vara inloggad. Smidigaste sättet är att logga in med din e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).

När du loggat in med din e-legitimation

 • Kan du fylla i och skicka in din aktivitetsrapport. Du kan även välja att fylla i dina uppgifter i formuläret allt eftersom och använda aktivitetsrapporten som en dagbok över ditt arbetssökande.
 • Du kan se tidigare rapporter som du lämnat in.
 • Är de anvisade platser och platsförslag du eventuellt fått redan ifyllda.

Film som visar hur du rapporterar dina aktiviteter

Har du ingen e-legitimation?

Om du saknar e-legitimation går det snabbt att skaffa. Det smidigaste och enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt bank-id via din internetbank. Det tar bara några minuter.

Så här skaffar du e-legitimation

Har du ingen dator?

Om du inte har egen dator kan du använda datorer på Arbetsförmedlingen.

Andra sätt att lämna in

Aktivitetsrapporten finns även som en blankett ör dig som inte kan lämna in den via webbplatsen.

I undantagsfall kan du lämna in din aktivitetsrapport muntligt. Kontakta din arbetsförmedling för mer information.

Allt du gör för att få eller komma närmare ett jobb är viktigt för oss att känna till. I aktivitetsrapporten skriver du vilka jobb du har sökt och andra aktiviteter som du har genomfört för att få ett arbete. Aktiviteterna beror på just dina individuella förutsättningar och utgår från innehållet i din planering eller etableringsplan. Även andra aktiviteter för att få ett jobb än de som finns i din planering eller etableringsplan är bra att ta med i din aktivitetsrapport.

Exempel på aktiviteter som du ska ta med:

 • jobb du har sökt
 • jobbintervjuer du har varit på
 • intresseanmälningar till arbetsgivare (spontanansökningar, besök)
 • att du har förbättrat dina ansökningshandlingar och i så fall på vilket sätt
 • rekryteringsträffar du har varit på
 • samtal du haft med studie- och yrkesvägledare
 • utbildningar du har sökt eller deltagit i
 • praktikplatser du har sökt eller varit på i överenskommelse med din arbetsförmedlare
 • arbetsträning på en arbetsplats som du varit på (efter planering tillsammans med din arbetsförmedlare) och dina arbetsuppgifter
 • studiebesök på en arbetsplats och resultatet av besöket
 • om du har arbetat och i så fall hur mycket (till exempel hur många timmar)

Du ska lämna in din aktivitetsrapport mellan den 1:a och den 14:e varje månad. Rapporten gäller föregående månad. Exempel: Mellan den 1 och den 14 oktober ska du rapportera dina aktiviteter för september månad.

Om du får eller ansöker om arbetslöshetsersättning och inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid, skickas ett automatiskt meddelande till din a-kassa. A-kassan utreder och beslutar sedan om det påverkar din arbetslöshetsersättning.

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan det också leda till att din ersättning påverkas. Det är Arbetsförmedlingen som utreder och beslutar om det.

Du som har en etableringsplan ska lämna en aktivitetsrapport var sjätte månad. I aktivitetsrapporten ska du redovisa ditt jobbsökande.

Du får information av din arbetsförmedlare innan det är dags för dig att lämna en aktivitetsrapport första gången. Tillsammans kommer ni överens om hur du ska redovisa dina aktiviteter, om det är via webben, skriftligt på blankett eller muntligt vid ett besök på Arbetsförmedlingen.

Du som deltar i det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan ska lämna en aktivitetsrapport varje månad. Du lämnar alltid aktivitetsrapporten under perioden 1-14 i månaden.

I aktivitetsrapporten beskriver du vilka jobb du har sökt och andra aktiviteter som du har genomfört månaden innan. Det kan exempelvis vara:

 • Kartläggningssamtal
 • Vägledning eller studiebesök
 • Arbetsträning eller praktik
 • Jobbsökaraktivitet
 • Annan aktivitet, exempelvis friskvård som du har planerat med din arbetsförmedlare, samtal med någon av våra specialister, utprövning av arbetshjälpmedel.

När ska jag lämna min aktivitetsrapport?

Din arbetsförmedlare informerar dig om när du ska lämna din första aktivitetsrapport. Om du behöver hjälp med att fylla i aktivitetsrapporten så kan du få det. Det finns även möjlighet att redovisa dina aktiviteter muntligt när du träffar din arbetsförmedlare.

Varför ska jag redovisa mina aktiviteter?

Syftet med aktivitetsrapporterna är att du och din arbetsförmedlare ska få en samlad bild över det du gör för att öka dina möjligheter att få ett arbete. Den blir ett underlag för ett coachande samtal med din arbetsförmedlare.