Dietist

 
 
Dietister utreder, behandlar och förebygger nutritionsrelaterade tillstånd och sjukdomar. De ger människor förutsättningar att leva ett hälsosammare liv. Det rådgivande samtalet är ett mycket viktigt redskap i mötet med patienten. Många dietister arbetar också med utbildning och information till olika målgrupper. Insatser för sjukdomsförebyggande matvanor är en viktig del i dietistens arbete.
Bild på grönsaker
De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvård och är anställda av landstingen. Sjukhus och vårdcentraler är vanliga arbetsplatser. Att göra hembesök hos patienter kan ingå i arbetet vid en vårdcentral. Många dietister arbetar också inom kommunal äldreomsorg. En del arbetar inom barn- och mödrahälsovård.

Dietister kan också jobba inom områden som folkhälsa och friskvård, driva eget företag eller arbeta på livsmedels- och nutritionsföretag. Dietister finns också inom läkemedelsindustrin, på universitet och myndigheter.

Arbetsuppgifter
Inom hälso- och sjukvården arbetar dietisten med nutritionsbehandling och kostrådgivning, både med enskilda patienter och i grupp. Nutrition betyder näringslära; läran om kost, kosthållning och dess sammansättning. Dietisten förebygger, utreder och behandlar problem som är relaterade till kost och hälsa. Samtalsmetodik är grundläggande i arbetet för att kunna vägleda människor i hur näringsrekommendationerna ska omvandlas till verklighet. Dietistens rådgivande samtal om kost spelar stor roll för att på bästa sätt kunna stödja patienten.

Dietisten möter patienter i alla åldrar som exempelvis har drabbats av fetma, undernäring, diabetes, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån symtom, sjukdom och näringsstatus identifierar dietisten nutritionsrelaterade problem och föreslår individuell kost- och nutritionsbehandling. Det kan handla om att patienten behöver lägga om sin kost för att återfå hälsan eller förebygga sjukdom.

Dietisten är en del av vårdteamet och samarbetar med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I arbetet ingår att utbilda och informera hälso- och sjukvårdspersonal i kost- och näringsfrågor.

På ett privat företag kan dietister arbeta med produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Många dietister arbetar med informationsspridning, exempelvis genom föreläsningar och utbildningar till allmänheten, idrottsrörelsen och studenter inom vård- och omsorgsutbildningar. Dietister arbetar också inom forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa.

Utbildning

Dietister utbildas vid Göteborg, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som leder fram till yrkesexamen som dietist och kandidatexamen i kostvetenskap. Dietist är ett legitimationsyrke. Efter examen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Det finns också möjlighet att studera vidare på avancerad nivå till magister- eller masterexamen inom olika inriktningar.

För mer information om utbildningar och behörighetskrav, besök studera.nu.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Förmågor

Förmågor som en dietist behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för och förmåga att sätta sig in i patientens eller kundens situation.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Arbetet handlar många gånger om att inspirera och motivera till förändring och nya vanor.

Initiativförmåga: Förmåga att kunna arbeta självständigt och vara bekväm i att ta initiativ till samarbeten och utveckling av arbetssätt.

Kommunikativ förmåga: Dietisten använder samtalet som ett centralt redskap i arbetet och måste ha förmåga att både ge och ta information.

Samarbetsförmåga: Dietisten är en del av vårdteamet och samarbetar med patienter, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Framtid

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Du kan själv söka efter information om framtidsutsikterna, till exempel genom att använda länkarna under Mer info, nedan.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Naturvetarna

Dietisternas Riksförbund

Sveriges Kommuner och Landsting

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Liknande yrken

Arbetsterapeut
Fysioterapeut

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-01-09
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård