Barnskötare

 
 
Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.
Barnskötare arbetar på förskolor, skolor och i fritidshem.

Arbetsuppgifter
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna.
Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.
Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Man har mycket kontakt med föräldrar och vårdnadshavare genom daglig kontakt men även vid barnens utvecklingssamtal.

Arbetstider
Barnskötare arbetar oftast dagtid. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar och helger, vilket då påverkar barnskötarens arbetstider.

Utbildning

För att arbeta som barnskötare behöver man ha gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.
Man kan också utbilda sig till barnskötare efter gymnasiet via vuxenutbildning. Mer information om gymnasieutbildningarna finns på gymnasieinfo.se
Kontakta din kommun om frågor gällande vuxenutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som barnskötare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att ta ansvar: Det är viktigt att kunna ta ansvar för helheten på förskolan. Det kan handla om att se till att maten dukas fram, att barnen får den uppmärksamhet de behöver eller ta ansvar för planering.

Initiativförmåga: Som barnskötare är det viktigt at kunna ta egna initiativ till att utföra arbetsuppgifter såsom aktiviteter eller andra sysslor.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna prata med både barn och föräldrar så att alla förstår. Det är även viktigt att kunna föra dokumentation gällande planering eller dagens händelser.

Uppmärksam: Barnskötaren behöver kunna lyssna och rikta uppmärksamheten dit den behövs

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för barnskötare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till

Kommunal

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-10-03
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Socialt arbete