Brunnsborrare

 
 
Brunnsborrare arbetar med att borra brunnar för till exempel dricksvatten, utvinning av värme eller brunnar som används vid större anläggningsprojekt. I arbetet använder brunnsborrare mobila borriggar och borrverktyg. Yrket är till viss del fysiskt krävande, men det finns många hjälpmedel som underlättar arbetet. Brunnsborrare behöver ha förmåga att lösa problem som kan uppstå.
Brunnsborrare arbetar vanligtvis på privata företag inom byggbranschen. De arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag och kommuner.

Arbetsuppgifter
Brunnsborrare arbetar framförallt inom tre stora arbetsområden:

● Borrning av dricksvattenbrunnar
● Borrning av energibrunnar för utvinning av geoenergi, till exempel bergvärme
● Entreprenadborrning, till exempel grundläggning eller prospekteringsborrning

Varje borrplats har egna förutsättningar. Brunnsborrare behöver hitta lösningar till varje borrprojekt. Ibland gör man kundbesök för att undersöka marken där borrningen ska utföras.

Energiborrning är det område som har ökat snabbast de senaste åren. Energiborrning innebär att borra mycket djupa hål i marken för att exempelvis installera bergvärme till en villa.

Inom entreprenadborrning kan arbetet handla om att borra grundläggning inom ett anläggningsprojekt. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretag ska kunna analysera innehållet i marken.

I arbetet använder brunnsborrare mobila borriggar och olika typer av borrverktyg. I arbetet ingår att reparera och underhålla borrningsutrustningen, ibland direkt på arbetsplatsen. Kunskaper i bland annat svetsning, mekanik och hydraulik behövs i det arbetet.

Arbetsmiljö
Nästan alla borrningsuppdrag sker utomhus i olika typer av väderförhållanden. Brunnsborrare arbetar ofta på företag som täcker stora geografiska områden, vilket innebär att man ibland behöver arbeta utanför hemorten.

Arbetet är till viss del fysiskt krävande, men maskinerna är ofta utrustade med hjälpmedel för att övervaka borrningsförloppet och skydda brunnsborraren från skador. Brunnsborrare utsätts för buller och behöver därför använda hörselskydd i arbetet.

Utbildning

Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram kan vara en bra utbildningsbakgrund. Läs mer om gymnasieutbildningar på gymnasieinfo.se. Att börja arbeta som lärling hos ett borrföretag är ett sätt att komma in i yrket.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen utbildar Geotec (Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation) borrtekniker via arbetsmarknadsutbildning. Möjligheten att gå en arbetsmarknadsutbildning är begränsad och det krävs att man uppfyller särskilda krav. För mer information, kontakta din arbetsförmedlare som bedömer om du kan ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida eller kontakta Geotec för information om utbildningen.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Brunnsborrare kan certifieras på två nivåer, ansvarig brunnsborrare (AB) och brunnsborrare (B). Certifikatet gäller i fem år. Läs om vad som krävs för att bli certifierad på SP certifiering.

B-körkort krävs vid anställning. Oftast krävs även körkort C eller CE för tung lastbil med släp. Det är en fördel att kunna svetsa och ha maskinkännedom.

Förmågor

Förmågor som brunnsborrare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet är till viss del fysiskt krävande, tunga lyft förekommer.

Problemlösningsförmåga: Brunnsborrare behöver hitta lösningar till problem som kan uppstå vid borrningen.

Serviceinriktad:
Arbetet innebär en del kundkontakter.

Självständighet: Arbetet innebär ofta att brunnsborraren arbetar självständigt, ibland ensam.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för yrkesgruppen malmförädlingsyrken och brunnsborrare där brunnsborrare ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Geotec (Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation)

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-11-08
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Bygg och anläggning