Lyft fram din kompetens med hjälp av validering

Har du utbildning eller yrkeserfarenhet, men saknar intyg?

Validera din kompetens så kan du snabbare bli klar med dina studier och hitta ett arbete.

Filmen berättar hur validering går till.

Har du erfarenhet av ett yrke?

Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering. Hittills har 25 branschmodeller för validering tagits fram i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Följ länken till de branschaktörer som ansvarar för modellerna för mer information.

Branschmodeller

Arbetsförmedlingens valideringstjänster 

Har du utbildat dig i ett annat land?

Har du avslutat en utländsk utbildning? Kontakta Universitets- och högskolerådet som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar. Tänk på att du behöver papper som intygar vilka studier du har genomfört. I vissa fall måste de också översättas till svenska. Vi på Arbetsförmedlingen kan ibland hjälpa dig med översättningen om du är inskriven hos oss.

Mer information på Universitets- och högskolerådets hemsida

Vill du räkna in tidigare studier?

Håller du på att utbilda dig och vill att dina tidigare kunskaper ska räknas in? Kontakta din skola eller ditt universitet och fråga om du kan få tillgodoräkna dig kompetensen.

Glöm inte bort informella kunskaper

Alla kunskaper är värdefulla. Även sådant du har lärt dig under en praktik, på en kurs eller på fritiden kan vara bra att lyfta fram och lägga in i ditt cv. Du tjänar på att få dessa kunskaper värderade för att kunna användas som en merit när du söker jobb eller utbildning.

Vill du veta mer?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller hör av dig till oss på Arbetsförmedlingen på 0771-416 416.

Bra länkar med mer information:

Valideringsguide- vart ska jag vända mig?

Yrken A-Ö

Yrkesfilmer

Självskatta dina kompetenser 

Recognition of foreign qualifications - Universitets- och högskolerådet (UHR)

informationsverige.se - Utländska akademiker