Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Lyssna istället för att läsa

arbetsformedlingen.se är ansluten till Talande webb som är ett hjälpmedel för dig som hellre lyssnar än läser.

Med Talande webb kan du lyssna på webbplatsens texter och pdf-dokument. Du kan dessutom spara uppläst tal som mp3 (ljudfil), förstora text, använda läslinjal eller skärma av delar av texten för att det ska bli lättare för dig att hålla fokus på det du läser.

Talande webb är gratis och fungerar både i mobilen och på datorn.

Funktioner i Talande webb

Peka och läs
När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

Markera och läs
När ikonen med fingret inte är markerad, markerar du först den text du vill få uppläst och sedan klickar du på play-knappen. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter.

Spara till mp3
Du kan välja att spara text som en mp3 (ljudfil). Markera den text du vill spara och klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på din dator. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger, utan att vara uppkopplad mot internet.

Nedtoning läslinjal
Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Du kan antingen använda en läslinjal eller så väljer du att en smal remsa av skärmen syns tydligt och resten av skärmen är nedtonad.

Textförstoring
Här väljer du om vill att texten ska förstoras vid uppläsning, en textremsa visas överst på sidan.

Gör dina personliga inställningar

Inställningarna sparas automatiskt för den webbplats som du besöker.

Du kan välja:

 • den färg som passar dig bäst, den markerade texten ändrar då färg.
 • vilken hastighet du vill ha på uppläsningen. Du kan välja mellan fem hastigheter.
 • om du vill ha läslinjal eller om du vill att skärmen tonas ned.
 • vilken storlek du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen.
 • vilken färg du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen. Välj den färg som passar dig bäst.
 • den styrka som passar dig bäst, läslinjalen och nedtoningen ändrar styrka efter önskemål.
 • vilken storlek du vill ha på textremsan.
 • om du vill att Talande webb ska säga till när texten är länkad.
 • vilket ord som Talande webb ska använda när texten är länkad.
 • om Talande webb alltid ska fråga dig om du vill få pdf-dokumentet uppläst, eller om pdf-dokument alltid ska läsas upp utan att Talande webb frågar dig först.

Information på teckenspråk

På vår webbplats finns viss information på teckenspråk. Du hittar filmerna i menyn och i sidfoten.

Information på teckenspråk

Bra att veta när du besöker oss eller vill veta hur vi jobbar med tillgänglighet

Innan du besöker oss kan du ta reda på hur lokalens tillgänglighet är på den arbetsförmedling du ska besöka. Den informationen hittar du när du söker fram valfri arbetsförmedling:

Hitta din arbetsförmedling

Informationen du får är om

 • en parkeringsplats för personer med rörelsehinder finns i nära anslutning till entrén,
 • en röst i hissen läser upp vilket våningsplan du är på,
 • hörselteknisk utrustning finns i mötesrum
 • kontoret inte använder allergiframkallande rengöringsmedel.

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet, information eller lokal fungerar för människor som har någon form av funktionsnedsättning.

Statliga myndigheter har särskilt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken.

Vi arbetar aktivt med att öka den digitala tillgängligheten på arbetsformedlingen.se. Alla besökare ska kunna använda webbplatsen på ett bra sätt oberoende av fysiska hinder eller teknisk utrustning.

Webbplatsen följer Post- och telestyrelsens riktlinjer i Vägledning för webbutveckling och W3C-standard (WCAG 2.1 AA). Vissa digitala tjänster har fortfarande brister i digital tillgänglighet, något vi hela tiden jobbar på att förbättra.

Vi testar webbplatsen och alla digitala tjänster tillsammans med personer som till vardags använder hjälpmedel. Vår ambition är att du som använder någon form av hjälpmedel ska kunna använda vår webbplats och samtliga digitala tjänster.