Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen Sundsvall

Rörelsehinder

En reserverad och skyltad parkeringsplats för dig med nedsatt rörelseförmåga finns inom 25 meter från entrén.

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol.

Entrén är i marknivå och är kompletterad med ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren.

Entrédörren har en dörröppnare.

Dörröppningen till entrén är fri från tröskel eller har en tröskel som är max 25 millimeter och avfasad.

Du kan ta dig från entrén till informationsdisken, kapprummet och toaletten utan att passera trappsteg, om ramp eller hiss saknas.

Vi har RWC eller större toalett i lokalen.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Nedsatt syn

Vi har taktil markering, punktskrift eller relieftext på hissknapparna.

En röst i hissen informerar vilken våning du är på.

Alla trappor är kontrastmarkerade.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Hörselteknisk utrustning

Vi har hörselteknisk utrustning vid informationsdisken.

I mötesrummet finns hörselteknisk utrustning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

0771-60 00 00


Telefontider
Växeln är öppen
måndag-fredag 8-16.30

Besöksadress
Badhusparken 1
Sundsvall
Öppettider
måndag 10-15
tisdag-fredag 11-15

Självservice
måndag-fredag 8-15
Skicka e-post till oss

Arbetsgivarservice
010-488 22 90

Ansvarig chef
Therese Sjögren
Postadress
Box 752
851 22 Sundsvall
Fax
060-18 79 01

Skriv in dig och boka tid för ditt första möte hos oss

När du loggar in med e-legitimation, kan du skriva in dig som ny arbetssökande på vår webbplats. Samtidigt kan du boka tid för ditt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare.

Skriv in dig och boka tid

Karriär & Framtid i Sundsvall 15 februari

Välkommen till Norrlands största jobb- och utbildningsmässa, Karriär och Framtid i Sundsvall

Är du på väg mot ditt första jobb, mellan två jobb eller funderar du på nästa steg i karriären? Välkommen till vår populära mässa Karriär och framtid. Du möter över 100 arbetsgivare som söker nya medarbetare, ett stort antal branschföreträdare samt utbildningsanordnare.

Kanske är det just dig, din kompetens och talang de söker?

Var: Sporthallen, Universitetsallén 11, Sundsvall
När:onsdag 15 februari 2017, klockan 12-15

Information om mässan


För dig mellan 16-24 år

Är du inskriven hos oss kan du få extra stöd i ditt jobbsökande via projektet Ung framtid. Kontakta oss om du vill veta mer!

Är du arbetsgivare är du också välkommen att höra av dig om du vill ta emot en ungdom på din arbetsplats.

Här hittar du all information om projektet Ung framtid   

Ungframtid

Jobba och rekrytera i Europa!

Du kan få hjälp och råd om du vill söka jobb eller rekrytera arbetskraft inom EU/EES/Schweiz. Kontakta vår Eures-rådgivare så får du veta mer:
Lars Nilsson, 010-486 59 75

lars.y.nilsson@arbetsformedlingen.se

Ditt första Eures-jobb!

Är du 18-35 år och vill jobba i annat EU-land, Norge eller Island?

Du har möjlighet att söka ekonomisk ersättning för intervjuresa och bosättningsstöd genom EU-projektet Ditt Första Eures Jobb. 

Ditt första Eures-jobb

Information till arbetsgivare

Är du arbetsgivare och har behov av att rekrytera?

Tisdagar klockan 13.30-16 erbjuder vi dig våra lokaler och vår service för att stötta dig med din rekrytering.

Välkommen att kontakta oss via arbetsgivarservice 010-488 22 90 eller ta kontakt med din kundansvarige.

  • Vi erbjuder en mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande.
  • Vi erbjuder möjlighet att genomföra anställningsintervjuer i våra lokaler.
  • Möjlighet finns att medverka vid mässor, som är ett effektivt sätt att träffa nya medarbetare  

Vill du påskynda rekryteringen och öka chansen att hitta rätt person snabbt?
Ring vår arbetsgivarservice 010-488 22 90 så får du veta mer hur vi kan hjälpa dig!

Text