Arbetsförmedlingen Södertälje

Rörelsehinder

En reserverad och skyltad parkeringsplats för dig med nedsatt rörelseförmåga finns inom 25 meter från entrén.

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol.

Entrén är i marknivå och är kompletterad med ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren.

Entrédörren har en dörröppnare.

Dörröppningen till entrén är fri från tröskel eller har en tröskel som är max 25 millimeter och avfasad.

Du kan ta dig från entrén till informationsdisken, kapprummet och toaletten utan att passera trappsteg, om ramp eller hiss saknas.

Vi har RWC eller större toalett i lokalen.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Nedsatt syn

Vi har taktil markering, punktskrift eller relieftext på hissknapparna.

En röst i hissen informerar vilken våning du är på.

Alla trappor är kontrastmarkerade.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Hörselteknisk utrustning

I mötesrummet finns hörselteknisk utrustning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

I våra lokaler har vi förbud mot allergiframkallande växter och ämnen som till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris och jordnötter.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

0771-60 00 00


Telefontider
Växeln är öppen
måndag-fredag 8-16.30

Besöksadress
Turingegatan 24
Södertälje
Öppettider
måndag-fredag
10-16

Självservice
måndag-fredag
8-16
Skicka e-post till oss

Arbetsgivarservice
010-487 28 17

Ansvarig chef
Stina Sandbladh
Postadress
Box 291
151 24 Södertälje
Fax
010-486 01 00

Skriv in dig och boka tid för ditt första möte hos oss

När du loggar in med e-legitimation, kan du skriva in dig som ny arbetssökande på vår webbplats. Samtidigt kan du boka tid för ditt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare.

Skriv in dig och boka tid

Våra öppettider

Måndag-fredag klockan 10-16, bemannat av kundstödjare 10-16 och av arbetsförmedlare klockan 13-16.

Arbetsgivare

  • Du kan få hjälp av oss att skriva en bra platsannons
  • Du kan få hjälp att göra ett första urval av arbetssökande
  • Du kan ha en rekryteringsträff hos oss
  • Du kan låna rum hos oss för anställningsintervjuer

Ring eller mejla till vår arbetsgivarservice för mer information, telefon 010-487 28 17, Arbetsgivare-sodertalje@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen Södertäljes öppna nätverk

En plattform för arbetsgivare/företagare/entreprenörer med syfta att skapa en stark lokal arbetsmarknad genom nya samarbeten, nätverk, inspiration och marknadsföring. Arbetsförmedlingen har plattformen. Medlemmarna skapar och formar innehåll med syfte. Ring eller mejla till Walter Haney för mer information, 010-487 28 17, walter.haney@arbetsformedlingen.se

Jobba och rekrytera i Europa!

Vi kan ge dig hjälp och råd om du vill söka jobb eller rekrytera arbetskraft inom EU/EES/Schweiz. För mer information kontakta gärna vår Euresrådgivare Pia Nilsson, 010-486 76 16 eller via e-post
pia.nilsson@arbetsformedlingen.se