Skapa konto för privatperson, steg 1 av 4

  1.Villkor »   2.Personuppgifter » 3.Användarnamn/Lösenord »  4.Bekräftelse

Villkor för att skapa konto på arbetsformedlingen.se - privatpersoner

  • Du får bra verktyg när du söker jobb på egen hand. Till exempel Min profil där du presenterar dig för arbetsgivare som söker personal.
  • Behöver du mer stöd och service ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen. När du skapat ett konto kan du förbereda din inskrivning här på webbplatsen.

Innan du kan skapa ett konto på arbetsformedlingen.se måste du läsa igenom och godkänna följande villkor. Arbetsgivare som vill skapa konto måste också godkänna gällande villkor.
Syftet är att förhindra oseriös användning.

  • Tjänsterna på vår webbplats får endast användas i syften som framgår av respektive tjänst. 

  • Min profil - Du måste logga in på ditt konto regelbundet. Om du inte loggat in på tolv veckor är du inte längre sökbar för arbetsgivare. Har du inte loggat in på tolv månader raderas ditt konto och samtliga sparade uppgifter.

  • Olämplig information tas bort Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att utan föregående varning radera information som vi uppfattar som olaglig, oetisk eller på annat sätt olämplig. Detta innebär att presentationer i Min profil kan komma att raderas om de inte överensstämmer med tjänstens syfte.

  • Ett villkor för att kunna skriva in sig via Inskrivning till Arbetsförmedlingen är att man befinner sig i Sverige, dvs. går via en svensk IP-adress.

© Arbetsförmedlingen