Arbetsförmedlingens
öppna dataOm öppna data

Med öppna data kan du ta del av Arbetsförmedlingens information och statistik. Du kan också återanvända och kombinera öppna data för att skapa nya webbplatser eller applikationer. Datat är fritt för vem som helst att använda.

Arbetsförmedlingen har utvecklat en webbplats, Jobtechdev.se, som riktar sig till utvecklare och andra aktörer, för att på ett enkelt sätt ge tillgång till Arbetsförmedlingens öppna data, här visas även olika projekt byggda på tillgänglig data.

Titta gärna in på jobtechdev.se, här kan du också läsa mer om begreppet Jobtech.

I korthet är öppna data information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända och vidareutnyttjas utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Det handlar om data från Arbetsförmedlingen som kan föras över digitalt via ett programmeringsgränssnitt som kallas api.

Api:er (Application Programming Interface) kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster.

Lediga jobb

Du kan använda vårt api för att hämta lediga jobb inom olika yrken, orter eller hos specifika företag.

Genom att använda api:et godkänner du villkoren. Läs igenom villkoren innan. I den tekniska beskrivningen finns instruktioner för hur du använder api:et.

Användarvillkor

Teknisk beskrivning

Yrkesvägledning

Arbetsförmedlingens yrkesinformation innehåller ungefär 350 yrkesbeskrivningar. Det motsvarar innehållet i yrkesvägledningssidorna (och tidigare Yrken A-Ö sidorna). Under 2018 pågår en omflyttning till en ny databas med bättre struktur för yrkesbeskrivningarna, dock kommer det gamla och det nya API:et leva parallellt under ca 1 år.

Det nya API:et publiceras här så snart det är klart.

Användarvillkor

Teknisk beskrivning (gamla API:et)

Teknisk beskrivning (nya API:et)

Yrkesprognoser

Här finns arbetsförmedlingens kort- och långsiktiga yrkesprognoser. Vårt API innehåller långsiktiga yrkesprognoser (fem år) och kortsiktiga yrkesprognoser (ett år) gjorda i februari 2018. Prognoserna är gjorda enligt SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering)

Vi rekommenderar att du läser  om arbetsförmedlingens yrkesprognoser innan du använder Arbetsförmedlingens yrkesprognosdata.

Genom att använda API:et godkänner du villkoren. Läs igenom villkoren innan.
I den tekniska beskrivningen finns instruktioner för hur du använder API:et.

  Yrkeskompassen

Användarvillkor

Om arbetsförmedlingens yrkesprognoser

Teknisk beskrivning

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsförmedlingen tillhandahåller statistik över arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsstatistik 

Användarvillkor

RAF-yrkesgrupperingar

Referensmaterial vid bedömning av arbetsförmåga (RAF) innehåller grupperingar av de yrken som bedöms ställa likartade krav på förmåga ur ett medicinskt perspektiv.
Dessa krav benämns aktivitetskrav och beskrivs utifrån vanliga arbetsuppgifter inom gruppen.

RAF är en dokumentation som bland annat kan användas som stöd och vägledning i samband med bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. RAF kan också användas i andra sammanhang, exempelvis i samband med Försäkringskassans kommunikation med försäkrade, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Vi rekommenderar att du läser Om arbetsförmedlingens RAF-yrkesgrupperingar innan du använder API:et.

Om arbetsförmedlingens RAF-yrkesgrupperingar

Teknisk beskrivning