Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

12 december 2013
Arbetsmarknadsprognos för 2014 och 2015
Arbetsmarknadsutsikter – december 2013
Sysselsättningen bedöms öka med 116 000 personer på två år. Jobben kommer främst inom den privata tjänstesektorn. Arbetslösheten minskar från 8,1 procent i år till 7,8 procent 2014 och 7,4 procent 2015.
27 juni 2013
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – juni 2013
Tillgången på jobb ökar. Inom många yrken kommer utbildade och erfarna att möta en god arbetsmarknad, men det är fortsatt kärvt för nyexaminerade. Tuffast blir det för den som saknar utbildning.
11 juni 2013
Arbetsmarknadsprognos för 2013 och 2014
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2013
Svensk ekonomi och arbetsmarknad står emot den svaga konjunkturen i omvärlden. Sysselsättningen bedöms öka med 68 000 personer på två år. Men arbetslösheten hålls uppe — 8,5 procent i år och 8,3 nästa år — då många nya träder in i arbetskraften, inte minst utrikes födda. Tillskottet av utrikes födda är mycket viktigt för att sysselsättningen ska kunna öka på sikt eftersom antalet inrikes födda minskar genom att fler går i pension.
25 januari 2013
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – januari 2013
Var finns jobben 2013? Försvagningen på arbetsmarknaden gör att konkurrensen om jobben ökar.
5 december 2012
Arbetsmarknadsprognos för 2013 och 2014
Arbetsmarknadsutsikter – december 2012
Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden och sysselsättningen bedöms öka med 7 000 personer i år. Men nu vänder det nedåt. 2013 och 2014 minskar sysselsättningen med sammanlagt 40 000 personer. Störst blir jobbförlusten inom industri och byggverksamhet.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se