Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

15 januari 2015
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – januari 2015
Under 2015 stiger sysselsättningen med omkring 46 000 personer. De nya jobben kommer främst inom offentlig sektor. Möjligheten att få jobb är störst inom yrken med tjänsteinriktning, som hälso- och sjukvård. Men konkurrensen är fortsatt hård för den som vill jobba inom industriell tillverkning.
9 december 2014
Arbetsmarknadsprognos för 2015 och 2016
Arbetsmarknadsutsikter – december 2014
Sysselsättningen ökar med 46 000 år 2015 och ytterligare 59 000 år 2016. Många av jobben kommer inom offentlig sektor. Arbetslösheten minskar från 8,0 procent 2014 till 7,9 procent 2015 och 7,7 procent 2016.
26 juni 2014
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – juni 2014
Sysselsättningen stiger med 41 000 personer (16-64 år) under 2014. Jobben växer fram inom de flesta yrkesområden, men ingenjörer och vårdpersonal toppar listan över yrken där det är lättast att få jobb.
11 juni 2014
Arbetsmarknadsprognos för 2014 och 2015
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2014
Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015.
29 januari 2014
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – januari 2014
Under 2014 beräknar Arbetsförmedlingen att drygt 1 300 000 rekryteringar genomförs. Erfarna och utbildade kommer att möta en god arbetsmarknad inom flera yrken, men inom ett antal yrkesområden blir konkurrensen om jobben fortsatt hård. Och de som saknar gymnasiekompetens får fortsatt svårt att hitta ett jobb.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se