Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

8 juni 2016
Arbetsmarknadsprognos för 2016 och 2017
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2016
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 144 000 personer och arbetslösheten fortsätter att sjunka. I år väntas arbetslösheten bli 6,9 procent för att 2017 falla till 6,6 procent. Under nästa år tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten.
3 februari 2016
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – februari 2016
Det blir lättast att få jobb för ingenjörer, IT-specialister, lärare och sjuksköterskor samt inom hotell och restaurang. Bristen på vårdpersonal och lärare fortsätter att öka och är nu den största hittills.
9 december 2015
Arbetsmarknadsprognos för 2016 och 2017
Arbetsmarknadsutsikter – december 2015
Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. En ännu tydligare nedgång hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden.
25 juni 2015
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – juni 2015
Det kommer många nya jobb inom tjänstesektorn i år. Det blir flest jobb att välja på för lärare, ingenjörer, IT-specialister samt inom hotell, restaurang och försäljning. Samtidigt är det redan stor brist på lärare och personal inom hälso- och sjukvård.
10 juni 2015
Arbetsmarknadsprognos för åren 2015 och 2016
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2014
Arbetslösheten minskar från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent 2016. Nedgången av arbetslösheten hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar med 50 000 respektive 61 000 åren 2015 och 2016. Nästan hela ökningen sker bland utrikes födda.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se