Toppbild, tre personer i samverkansmöte

  Lokala exempel på välfungerande samverkan


 

I Ale, Lund, Umeå, Fagersta, Spånga-Tensta, Uppsala och Söderhamn fungerar samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen väl. Exemplen visar att samverkan kan organiseras på olika sätt, men med individen i centrum hittas olika praktiska lösningar för att nå gemensamma mål.

 

Entré till Arbetsförmedlingen
Skylt som pekar mot Socialförvaltningen

Om godsamverkan.se

Webbplatsen är en del av Arbetsförmedlingens och Socialstyrelsens regeringsuppdrag att kartlägga, sammanställa och sprida exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kring personer med ekonomiskt bistånd.

© Arbetsförmedlingen