21 februari 2014
Återrapportering till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingen påverkar många människors liv. Det gångna året var över en miljon personer någon gång inskrivna hos oss. Många har lämnat Arbetsförmedlingen och gått vidare till arbete eller studier. Under förra året fick drygt 450 000 jobb och 50 000 började studera. Andra finns kvar hos oss och tar del av insatser som stärker deras möjligheter att få ett arbete.

Det är oerhört viktigt att människor och företag som använder sig av Arbetsförmedlingen har förtroende för myndigheten och de tjänster som vi levererar. Allmänhetens erfarenhet och uppfattning av Arbetsförmedlingen är i grunden avgörande för myndighetens framtid. De senaste årens förtroendemätningar har visat att vi har en negativ trend att bryta. Därför har frågor om förtroende haft hög prioritet under det gångna året

Vi har genomfört omfattande så kallade kundresor för att verkligen förstå vad vi behöver göra för att bättre möta våra kunders olika behov och förväntningar. Vi har tagit de första stegen mot effektivare och mer moderna IT-lösningar. Min första åtgärd — när jag tog över som tillförordnad chef i slutet av augusti — var att verka för en förnyad intern dialog för att ta vara på kunskaper och erfarenheter i organisationen. Vi har börjat syna hela myndigheten, vända varje sten och samtala intensivt med arbetssökande, arbetsgivare och våra egna medarbetare. Vi ser en hel del problem som behöver åtgärdas men också möjligheter. Förändringsarbetet är långsiktigt och många av frukterna kan skördas kanske först om några år.

Den utbudsstimulerande arbetsmarknadspolitiken låg fast under 2013. Att fler personer kom in i arbetskraften avspeglades bland annat i att vi kom att arbeta med något fler personer och att det skedde en förändring av sammansättningen av arbetssökanden.

Andelen som står långt från arbetsmarknaden ökade till att omfatta över 60 procent av alla inskrivna. Att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden är en komplex uppgift som ställer höga krav på medarbetarnas olika kompetenser. Jag är stolt över det resultat som Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare presterade under 2013 och ser fram mot det förändringsarbete som nu fortsätter med syfte att möta behoven hos arbetsgivare och arbetssökande.

/Inledning i årsredovisningen av Clas Olsson, tillförordnad generaldirektör

Tillägsinformation

Mer information

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.