Haparanda

Crossborder Tornedalen

Eures är ett aktivt nätverk inom EU för att gemensamt jobba med frågor rörande arbetsmarknad och studier.

Crossborder Tornedalen är en del av Eures verksamhet och är en samverkan mellan parter på arbetsmarknaden i gränsområdet Tornedalen.

Kontakta Eures-rådgivare Kirsi Paloniemi Lundqvist, 010-488 21 28 för mer information och när du har frågor om arbete och studier i ett annat land i Europa.