Gruvnäring

Svensk gruvnäring

Gruvnäringen har en stor och betydelsefull roll på den lokala arbetsmarknaden den verkar på och då speciellt i de norra delarna av Sverige. En hög efterfrågan inom gruvnäringen genererar en hög efterfrågan inom en mängd andra kringliggande branscher.

Arbetsförmedlingen Gruvnäring

Vi är en regional förmedling som jobbar med aktiviteter för att bidra med kompetensförsörjning till gruvnäringen i norra Sverige.

Arbetsgivare och entreprenörer inom gruvnäring