Arbetsförmedlingen Gruvnäring

Telefon
Växel 0771-60 00 00

Fler kontaktvägar

Besöksadress
Lars Janssonsgatan 20

Postadress
Box 240
981 24  Kiruna

Övrig information

Fax: 010-486 01 00

Ansvarig chef: Terje Raattamaa

Mejla oss

Rörelsehinder

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol.

Entrén är i marknivå och är kompletterad med ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren.

Entrédörren har en dörröppnare.

Dörröppningen till entrén är fri från tröskel eller har en tröskel som är max 25 millimeter och avfasad.

Du kan ta dig från entrén till informationsdisken, kapprummet och toaletten utan att passera trappsteg, om ramp eller hiss saknas.

Vi har RWC eller större toalett i lokalen.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Nedsatt syn

Alla trappor är kontrastmarkerade.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Hörselteknisk utrustning

I mötesrummet finns hörselteknisk utrustning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Följ oss på Facebook!

Du kan där bland annat läsa om nyheter inom gruvnäring, våra aktiviteter samt länkar och förslag till var du hittar lediga jobb.

Facebook

Svensk gruvnäring

Gruvnäringen har en stor och betydelsefull roll på den lokala arbetsmarknaden den verkar på och då speciellt i de norra delarna av Sverige. En hög efterfrågan inom gruvnäringen genererar en hög efterfrågan inom en mängd andra kringliggande branscher.

Arbetsförmedlingen Gruvnäring

Vi är en nationell förmedling, med kontor i Kiruna som hjälper dig att hitta arbete samt hjälper branschens arbetsgivare att hitta kompetent arbetskraft.

Frågor och svar om gruvnäringen

Arbetsgivare och entreprenörer inom gruvnäring

Information om gruvnäringen, var du hittar jobben, utbildningar och olika yrken:

Broschyr - För dig som vill arbeta i gruvnäringen  engelsk version
Informationsblad - Var hittar du jobben?  engelsk version
Informationsblad - Utbildningar i gruvnäringenengelsk version
Informationsblad - Yrken  engelsk version