Musikläraren skapar kreativa processer

Musikläraren Nina Ivarsson undervisar barn och ungdomar i olika åldrar. Hon arbetar dagligen med kreativa processer där eleverna skapar musik och lär sig att kommunicera med musik. Digitala musikprogram, instrument, sång, text och bilder används på olika sätt.
– Som musiklärare är det viktigt att kunna improvisera och att vara här och nu. Det går inte att vara för detaljstyrd och inrutad, säger hon.

Bild på musikläraren Nina Ivarsson som sitter vid en keyboard och sjunger med eleverna.

Vad innebär ditt arbete som musiklärare?

– Övergripande går arbetet ut på att skapa musik. Det handlar om att lära eleverna att kommunicera med musik, att analysera musik och att kunna använda sig av musik i olika sammanhang. Musik är ett internationellt gångbart språk. Jag ser att eleverna utvecklas och växer med hjälp av musiken. Med ämnet musik vill jag försöka ge eleverna en ny dimension i livet och hjälpa till att öppna en ny värld, som för många är väldigt liten och begränsad. Forskning visar också att det kan gå lättare i andra ämnen om man håller på med musik.

– Vi jobbar till exempel med digitalt musikskapande och använder musikprogram av olika slag. Eleverna klipper ihop låtar, sätter musik till filmklipp och spelar in röster för att ta några exempel. Vi skapar musik med hjälp av bilder, analyserar låttexter och pratar om känslor som väcks. Sen handlar musiken givetvis om att spela instrument och att sjunga med timing och flyt.

Bild på musikläraren Nina Ivarsson som står framför Lammhults skola.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

– Att vara kreativ, att möta eleverna med värme och att vara snäll – då vågar de mer. Det är viktigt att vara här och nu. Man kan inte alltid följa schemat till punkt och pricka, man måste kunna improvisera lite. Samtidigt måste man ha en struktur så att det inte blir flummigt. Det är också viktigt att älska musik!

Vad är det bästa med ditt yrke som musiklärare?

– Att det är dynamiskt och varierande. Det blir aldrig långtråkigt för det händer nya saker hela tiden. Lektioner kan förändras och man behöver ibland kunna ta in nya saker i undervisningen, till exempel om det händer något i världen. Det bästa är också att få jobba med människor och att vara med och forma dem. Som lärare jobbar man hela tiden med värdegrund.

Vilka utmaningar möter du i ditt yrke?

– En utmaning är när det blir för stora grupper. På lektionerna har jag ofta flera grupper igång samtidigt, jag arbetar sällan med en enda stor grupp. Vi är också två musiklärare som samarbetar på min skola.

– Bedömningen av elevernas kunskaper är den svåraste biten. Jag följer deras utveckling hela tiden genom att lyssna och notera under lektionerna.

Text och foto: Hanna Glössner.

Nina Ivarsson

Yrke: Musiklärare.

Född: 1972.

Arbetsplats: Anställd av Kulturskolan i Växjö kommun sedan 2000, arbetar på Lammhults skola med barn och ungdomar i årskurs 1-9.

Utbildningsbakgrund: Studerade till lärare på Malmö musikhögskola från -95 till -99. Studerade både musik och engelska, men har bara undervisat i musik.

Fritidsintressen: Musik, mest sång. Resor och trädgård. Tycker även om att jobba med hälsan, löptränar en del.

Arbetstider: Dagtid, under skoltider. Sen måste en musiklärare ofta vara beredd på att jobba mer inför skolavslutningar, lucia och jul. Det är en tuff tid med mycket kvällsövningar och föreställningar.

Tips till dig som funderar på yrket: Prova på att vikariera på en skola och känn efter. Nina tycker också att det är viktigt att man känner att musik är naturligt för en.

Ninas tankar om yrkesvalet

– Det är ett jätteroligt yrke! Jag har alltid hållit på med sång och musik, men det var inget jag tänkte att jag skulle jobba med från början. Jag fick upp ögonen för läraryrket när jag vikarierade på en skola och tyckte att det var roligt att jobba med barn och ungdomar. På gymnasiet läste jag till undersköterska och hade tankar på att läsa vidare inom vården. Men så sökte jag in på musikhögskola på vinst och förlust – och kom in.