Lektorn forskar och undervisar parallellt

Universitetslektorn Sadaf Salavati undervisar och forskar i ett av våra mest högaktuella ämnen inom digitalisering. Närmare bestämt informatik, där samspelet mellan människa, teknik och organisation studeras.
– Min drivkraft har alltid varit undervisning. Det är väldigt givande att träffa så mycket studenter och kollegor. Jag lär mig mycket själv genom att undervisa, säger hon.

Bild på universitetslektorn Sadaf som handleder elever i ett grupprum.

Vad innebär ditt arbete som universitetslärare?

– Mitt arbete består av undervisning och forskning. Undervisningen handlar bland annat om att ta fram och utveckla utbildningsprogram och kurser, planera upplägg och innehåll, hålla föreläsningar och seminarier samt handleda och examinera studenter.

– En viktig del av arbetet är att kvalitetssäkra och utvärdera utbildningen. Att hela tiden vara uppdaterad och ta reda på vilka trenderna är och vilka kunskaper studenterna behöver.

– Som forskare har man ämnesområden som man är intresserad av och vill studera, utveckla och informera om. Med forskning bidrar man till kunskap – både till sig själv, studenterna och i det större perspektivet.

– Min drivkraft har alltid varit undervisning. Nu ligger undervisningen mer parallellt med forskningen. Min forskning handlar även om just undervisning och digitalisering, så det går ihop.

Bild på universitetslektorn Sadaf som står vid sin dator.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Att träffa alla studenter, se dem växa och lyckas. Det är en enorm glädje! Särskilt när de som kämpar och har det lite svårt tillslut förstår och fixar en del av utbildningen. Det är också givande för att jag själv utvecklas, både kunskapsmässigt inom mitt ämne, närliggande ämnen och genom andra människor.

Varför valde du att bli lärare?

– Det var mest av en slump. Jag läste systemvetenskap och fick möjlighet att hjälpa till i en kurs under slutet av utbildningen. Jag tyckte att det var väldigt intressant och givande och fastnade då för det.

Vilka utmaningar möter du i ditt yrke?

– Största utmaningen är för få timmar på dygnet… Man vill kunna ge mycket till studenterna, möta dem där de är idag och där de behöver vara.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

– Att man själv vill lära sig och lära ut. Tycka om att ha med människor att göra, ta ansvar och stå för vad man gör. Det handlar om människors utbildning och framtid, då måste man vara villig att ge allt!

Text och foto: Hanna Glössner.

Sadaf Salavati

Yrke: Universitets- och högskolelärare, lektor.

Född: 1985.

Arbetsplats: Institutionen för informatik på Linnéuniversitetet.

Utbildningsbakgrund: Läste naturvetenskapligt program med matematik- och datainriktning på gymnasiet. Studerade systemvetarprogrammet under tre år på Växjö universitet (nuvarande Linnéuniversitetet). Har även en master i datavetenskap med inriktning informatik. Påbörjade forskarutbildning efter några år som adjunkt. Tog doktorsexamen i data- och informationsvetenskap hösten 2016.

Fritidsintressen: Gillar att läsa, träna, lyssna mycket på musik och träffa vänner och familj.

Arbetstider: Kontorstider, men i perioder blir det mer på grund av hög arbetsbelastning. Har årsarbetstid och kan ta igen detta vid tillfälle.

Sadafs tips till dig som funderar på yrket:

• Be att få prova på yrket. Visa intresse för att hjälpa till i en kurs – då kan man komma in som assistent, känna på miljön och vara med i diskussioner och planeringar.
• Läs pedagogik! Det är viktigt för att kunna lära ut på ett bra sätt inom sitt ämne.
• Ta reda på vad du är intresserad av rent forskningsmässigt och försök komma in på en forskarutbildning inom detta område.
• Satsa inte på att bli lägre än lektor (behörighetskravet är genomförd forskarutbildning), det är svårt att få en tjänst inom akademin annars.