Tolken bygger broar mellan människor

Gabriel Meles har ett stort intresse för människor och samhällsfrågor. Det gjorde att han valde att arbeta som tolk efter att ha lotsat nyanlända i samhället. I sitt yrke ser han till att personer som talar ett annat språk och att handläggare på myndigheter förstår varandra.
– En viktig del av arbetet handlar om att skapa trygghet och att vara opartisk, säger han.

Bild på en tolksituation där Gabriel tolkar mellan klient och beställare.

Varför valde du att bli tolk?

– Jag har ett stort intresse för att jobba med människor. Det bästa med yrket är att det händer något varje dag och att jag träffar nya människor. Yrket kräver inte någon stor arbetsplats eller verktyg, vilket är en fördel för mig.

– Tolkning har stor betydelse för människor som inte kan kommunicera på samma språk. Innan jobbade jag som etableringslots och hjälpte nyanlända att komma in i samhället, vilket var en bra skjuts mot tolkyrket.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Huvuduppdraget handlar om att tolkbeställare och klient ska förstå varandra. En viktig del av mitt arbete är att skapa trygghet. Jag tolkar oftast vid myndighetskontakter, på plats eller över telefon. Amarinja och tigrinja är mina tolkspråk.

– Jag har uppdrag på bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, inom vården, socialtjänsten och familjerätten. Ibland tolkar jag asylutredningsprotokoll hos advokatbyråer, till exempel när asylsökande vill överklaga ett beslut från Migrationsverket.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

– Största utmaningen är när beställningar krockar och tiden inte räcker till. Jag kan inte avbryta ett uppdrag även om det drar ut på tiden, utan måste vara flexibel. Ibland är det svårt att hitta rätt ord eller när tolkbeställaren använder förkortningar. Jag måste alltid tolka vad som sägs och kan inte lägga till något själv. Även om jag vet exakt vad ett ord betyder, måste jag be beställaren att utveckla om klienten inte förstår.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

– Det är viktigt att hålla tider och förbereda sig väl, man kan inte komma för sent till ett uppdrag. Kunna bemöta människor och känna av situationer. Ibland kan människor vara oroliga och det kan handla om hemska saker. Det kräver tålamod, jag får absolut inte blanda mig i någonting. Jag måste vara opartisk och neutral.

Hur vill du utvecklas inom yrket?

– Målet är att vidareutbilda mig och höja min kompetens, gärna inom rättstolkning. Det finns olika steg inom yrket, på sikt vill jag bli auktoriserad tolk.

Text och foto: Hanna Glössner.

Porträttbild på Gabriel Meles, tolk.

Gabriel Meles

Namn: Gabriel Meles.

Född: 1972.

Arbetsgivare: Tolkförmedlingen Kronotolk AB i Växjö.

Utbildning/erfarenhet: Gick en arbetsmarknadsutbildning till tolk via Arbetsförmedlingen. Har även gått en kurs via arbetsgivaren.

Erfarenhet: Flyttade till Sverige från Eritrea år 2001. Arbetade som möbelsnickare i hemlandet och gick träteknikskola i Sverige. Senare har Gabriel bland annat jobbat med daglig verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. Vid sidan av tolkuppdraget vikarierar Gabriel på ett HVB-hem för ensamkommande barn.

Arbetstider: Varierande tider under dagtid. Jobbar mellan 20-30 timmar per vecka. Oftast ledig kvällar, helger och lov.

Fritidsintressen: Har alltid saker på gång, är en hemmafixare som gillar att snickra. Aktiv i eritreanska föreningen i Växjö där han är med och anordnar aktiviteter.

Gabriels tips till dig som funderar på att bli tolk:
– Det är viktigt att ha ett intresse för yrket och att vilja jobba med människor. Det är bra att engagera sig genom att gå tolkkurser och göra tolkprov. Det är viktigt att uppdatera sig med nya ord på båda språken och följa med i samhällsdebatten.