Love bytte bakning mot barnsjukvård

Love Vidstige hade ingen tidigare erfarenhet av vården. Han arbetade som bagare, tröttnade och utbildade sig till barnsjuksköterska. Det bästa med yrket är att barnen ger honom så mycket energi.
– Det är tydligt när barn inte mår bra och ännu tydligare när de mår bättre. Mitt jobb går ut på att vara trygg och lugn, säger han.

Bild på barnsjuksköterskan Love Vidstige som förbereder dropp.

Vad innebär ditt arbete som barnsjuksköterska?

– Jag arbetar på en avdelning där barn och ungdomar är inlagda för mest somatisk vård men även en liten del psykiatrisk vård. Under ett pass har jag ansvar för cirka 3-6 barn och jobbar i team med en barnsköterska. Barnen kan vara allt från fyra dagar gamla till 17 år. Det kan till exempel röra sig om små barn med andningsbesvär till större barn som brutit benet i en hockeymatch.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

– En vanlig dag börjar med att jag läser in mig på patienterna. Jag tar reda på vilken medicin de ska ha och vilka undersökningar och behandlingar som ska göras. Jag förbereder och lämnar barn till operation. Dagen består även av olika telefonsamtal till doktorer, röntgen och labb.

Vilka utmaningar möter du i ditt yrke?

– Barnsjukvård är en stor utmaning som ställer höga krav. Både barn och föräldrar är inblandade. Barn är skörare, man måste hela tiden vara skärpt och noggrann. Mitt jobb går ut på att vara trygg och lugn, så att föräldern blir lugn och kan förmedla trygghet till barnet. Det är viktigt för att jag ska kunna ge den vård som behövs. Barn är lite speciella, man måste berätta vad man ska göra på ett barnspråk. Du kan aldrig stressa fram något.

– Jag har också en skyldighet enligt lag att anmäla till socialtjänsten om jag misstänker att barnet på något sätt riskerar att fara illa. Barnets bästa är alltid det som styr vad jag gör och hur jag agerar.

Bild på barnsjuksköterskan Love Vidstige som blåser såpbubblor i patientrummet.

Att blåsa såpbubblor är vanligt på barnsjukhus.

Vad är bäst med yrket?

– Barnen! Jag får så extremt mycket energi av dem. Det är tydligt när barn inte mår bra och ännu tydligare när de mår bättre. Ena dagen kanske de inte vill le och nästa dag är de jätteglada. Jag får också leka på jobbet, vilket är kul för jag är ganska barnslig av mig.

Vad kan vara mindre bra?

– När det inte går som jag tänkt mig, om något förändras som inte stämmer överens med vad jag tidigare har sagt till barnet. Till exempel om jag behöver ta om ett prov eller om jag ska sätta dropp i armen och måste ta fler prover än jag trodde. Sen såklart även när barn är svårt sjuka eller om det sker dödsfall.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

– Tålamod, noggrannhet och att försöka se situationen ur barnens och familjens synvinkel. Jag måste veta hur mina val påverkar dem. Man måste vara lite uppfinningsrik, barnslig och tänka utanför boxen.

Text och foto: Hanna Glössner.

Love Vidstige

Yrke: Barnsjuksköterska.

Ålder: 1987.

Utbildning/erfarenhet: Livsmedelsprogrammet på gymnasiet och senare KY-utbildning med slutligt gesällbrev inom bageri och konditori. Tog examen från sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet 2014. Studerade senare specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom på Malmö högskola, blev klar 2016.

Arbetsplats: Barn- och ungdomskliniken avdelning 11, Centrallasarettet Växjö.

Fritidsintresse: Cykling och friluftsaktiviteter. Lyssnar mycket på musik.

Oanad talang: Duktig på att göra tårtor!

Visste du att...

…när Love gjorde lumpen träffade han på en manlig sjuksköterska som gjorde att han fick upp ögonen för yrket. Det låg i bakhuvudet när han tröttnade på bagaryrket och ville göra något nytt.

…3 procent av alla sysselsatta barnsjuksköterskor är män. ”Jag är en minoritet av minoriteter”, säger Love. En del av valet att utbilda sig till just barnsjuksköterska handlade om att Love ville sätta emot en stereotypisk bild av en manlig sjuksköterska. Många trodde att han skulle bli ambulanssjuksköterska.

…Love hade ingen tidigare erfarenhet av arbete inom vården innan han blev sjuksköterska. Han menar att det är ett väldigt givande jobb, med helt nya utmaningar varje dag.