Industriell tillverkning

 
 

Beskrivning

Inom industrin produceras produkter baserade på råvaror, eller på mer eller mindre förädlade insatsvaror. Det kan vara allt från olika livsmedel och kemiska produkter till stora lastmaskiner eller avancerad medicinsk utrustning. Många av de produkter som tillverkas blir alltmer sammansatta, man levererar inte bara ett kullager utan ett styrsystem där både kullager och system med elektronik och programvara ingår.

Inom många delar av industrin är tillverkningen och maskinerna som används datorstyrda. Det gör att teknikinnehållet i många industriyrken har ökat. Maskinoperatörer behöver till exempel ha kunskaper om programmering och processoperatörens arbete styrs från ett kontrollrum.

Det finns många yrken att välja på för den som vill arbeta inom industrin. Man kan till exempel arbeta med:
  • Övervakning och programmering av maskiner
  • Övervakning och styrning av industriella processer
  • Montering av olika produkter
  • Snickeri
  • Svetsning