Hälso- och sjukvård

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet hälso- och sjukvård arbetar man med åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Yrkesgrupperna arbetar ofta med undersökningar, behandlingar, omvårdnad och förebyggande insatser av olika slag. Arbetsplatser finns bland annat på sjukhus, vårdcentraler, kliniker, mottagningar, inom hemsjukvård och på särskilt boende. Inom området finns många legitimationsyrken, till exempel arbetsterapeut, logoped och tandhygienist.

Arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård kan exempelvis handla om att:
• Undersöka, diagnostisera och behandla patienter
• Ge omvårdnad i form av medicintekniska åtgärder och stödjande samtal
• Hantera läkemedel och informera om läkemedelsanvändning
• Ge råd om kost och friskvård
• Analysera biologiska prover och undersöka funktionen hos olika organ
• Prova ut och anpassa tekniska hjälpmedel
• Förebygga och behandla psykisk ohälsa