Hantverksyrken

 
 

Beskrivning

Som hantverkare arbetar man ofta i en tradition som bygger på äldre tillverkningstekniker. Det är vanligt att man använder händerna i arbetet, men även olika verktyg och maskiner. I regel krävs lång praktisk erfarenhet tillsammans med konstnärlig förmåga för att bli en skicklig hantverkare.

Hantverksyrken har en stor bredd när det gäller material och arbetsformer. Olika arbetsuppgifter inom området kan till exempel vara att arbeta med konstsmide, bygga möbler eller att baka bröd, kakor och tårtor. Hantverkaren arbetar ofta med hela tillverkningen - från råvara till färdig produkt. Inom många hantverksyrken finns det möjlighet att avlägga gesällprov och med tiden ta mästarbrev.

Många hantverksyrken sysselsätter relativt få personer och det är vanligt att man driver eget företag. Arbetsmöjligheterna inom yrket beror dels på hur skicklig man är inom sitt yrke, men även på förmågan att kunna sälja sina produkter och tjänster.

De yrken som presenteras inom det här området är ett litet urval av de hantverksyrken som finns.