Kropps- och skönhetsvård

 
 

Beskrivning

Intresset för att vårda sin hälsa, kropp och utseende har ökat och lett till fler jobb inom friskvård, kropps- och skönhetsvård. Det är en trend som förväntas fortsätta och leda till att fler arbetar inom området. Samtidigt är det beroende av hur mycket resurser människor kan och vill använda på frisk- och kroppsvård. I tider med sämre ekonomisk utveckling minskar efterfrågan på tjänsterna och det blir färre jobb.

Att arbeta inom frisk- och kroppsvård kan innebära olika arbetsuppgifter. Till exempel kan det vara:
  • Fotvård
  • Hudvård
  • Coachning vid träning och motion
  • Rådgivning om hälsa och kroppsvård

Jämfört med många andra yrken är det få som arbetar inom respektive yrke vilket gör arbetsmarknaden begränsad. Många är egenföretagare och det betyder att man behöver kunskaper inom företagende, ekonomi och marknadsföring.

Film
Att arbeta som SPA-terapeut
Se film »