Data/IT

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet Data/IT arbetar man till exempel med att utveckla och testa nya program eller system som företag eller organisationer behöver, eller att ansvara för att driften av system som används inom en vis verksamhet fungerar.

Inom området kan man till exempel arbeta som spelutvecklare, testare eller drift- och supporttekniker. Arbetsplatser finns både hos privata företag och offentliga verksamheter som kommuner och landsting. Man kan bland annat arbeta på företag som utvecklar och säljer data/It system, på företag som sköter drift av system åt företag. Men det är också vanligt att vara anställd direkt av det företag som använder data/it systemen, eller att arbeta som konsult.

Arbetsuppgifter inom data/it kan till exempel handla om att:
  • Utveckla program, system eller hårdvara
  • Programmera
  • Sköta drift- och underhåll av system och nätverk
  • Att ge support och utbildning till användare
  • Ansvara för säkerhetsfrågor så som skydd av information
  • Utveckla webbplatser