Transport

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet transport arbetar man med att transporter av både människor och gods ska ske på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. Fungerande transporter är viktiga både för att företag ska kunna bedriva verksamhet och människor ska kunna förflytta sig mellan olika platser.

Inom området kan man arbeta som yrkesförare, transportledare, trafikledare eller lagerarbetare. Arbetsplatser finns på transportföretag så som åkerier, bussbolag, taxibolag, speditionsföretag eller hos tågoperatörer. Man kan också jobba på lagerterminaler, eller lager hos stora företag samt på trafikcentraler. Det är också vanligt att driva eget företag.

Arbetsuppgifter inom transport kan till exempel handla om:
  • Att planera transporter så att de blir så effektiva som möjligt
  • Hantering av gods på lager och i terminaler
  • Att övervaka och kontrollera trafik så att transporter kan ske på ett säkert sätt
  • Att transportera personer eller gods med bil, lastbil, flyg eller tåg
  • Att ge service till resenärer