Tekniskt arbete

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet tekniskt arbete arbetar man med olika tekniska konstruktioner, produktioner och skötsel. Jobb finns inom både den privata och den offentliga sektorn. Det är också vanligt att arbeta som konsult. Beroende på utbildning och erfarenhet kan man arbeta i produktionen eller ha högre projektledar- eller chefsroller.

Arbetsuppgifter inom tekniskt arbete kan exempelvis handla om:
  • Beräkningar och tekniska analyser
  • Konstruktion och produktion
  • Kvalitetsutveckling
  • Projektplanering, -genomförande och -ledning.
  • Utveckling av produkter och processer