Säkerhetsarbete

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet säkerhetsarbete arbetar man med olika säkerhetsfrågor, så som att förebygga eller hantera olyckor och brott. Till exempel arbetar poliser, tulltjänstemän och kustbevakningstjänstemän tillsammans med flygplatskontrollanter i frågor kring smuggling och terrorism. Den tekniska utvecklingen inom hela säkerhetsbranschen är stor och innebär mer och mer teknik.

Arbetsuppgifter inom säkerhetsarbete kan exempelvis handla om:
  • Bevakning och skydd av platser eller personer
  • Inspektion och uppföljning
  • Utryckning av brandman, polis eller ambulans
  • Planering eller uppföljning av säkerhetsarbeten
  • Upprätthålla ordningen på offentliga platser eller evenemang