Socialt arbete

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet socialt arbete arbetar man med att stödja och hjälpa människor på olika sätt. Man kan exempelvis arbeta med ungdomar på en fritidsgård eller hjälpa människor med träning och hälsa inom olika organisationer eller träningsanläggningar. Man kan också vara en resursperson för elever med behov av extra stöd i skolan eller på ett boende för människor med olika funktionsnedsättningar.

Yrkesroller kan till exempel vara socialsekreterare, personlig assistent eller fritidsledare.

Arbetsuppgifter inom socialt arbete kan exempelvis handla om att:
• Hjälpa äldre i deras hem med vardagssysslor
• Arbeta med att stötta människor genom samtalsstöd
• Ta hand om barn på förskolan
• Arrangera aktiviteter på en fritidsgård
• Arbeta med utredningar och ekonomiskt bistånd inom kommunen