Naturvetenskapligt arbete

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet naturvetenskapligt arbete arbetar man med biologi, fysik och kemi. Kopplingen mellan de tre områdena och även med teknik och data växer hela tiden eftersom forskningen på området går snabbt framåt. Man kan arbeta inom allt ifrån mikrobiologi och genteknik till miljövård och läkemedelstillverkning. Framställning av livsmedel och förädling av råvaror är andra arbetsområden. Mycket av arbetet sker i laboratorium, både med att granska sådant som redan existerar, men även för att skapa och ta fram nytt. Arbetet innebär ofta många tester, analyser, slutsatser och dokumentation.

Arbetsuppgifter inom naturvetenskapligt arbete kan exempelvis handla om:
  • Beräkna på fysiska lagar när en ny bro eller tunnel ska byggas
  • Forskning för att utvärdera eller ta fram nya material och tekniker
  • Laborationer för att analysera innehållet i produkter eller provsvar
  • Utredningar och mätningar om natur och miljö