Naturbruk

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet naturbruk arbetar man bland annat med att producera livsmedel genom odling och djurhållning och att skapa gröna utemiljöer för människor att vistas i, så som parker eller grönområden i anslutning till företag eller bostäder.

Inom området kan man bland annat arbeta som lantbrukare, trädgårdsanläggare, maskinförare eller som rådgivare inom till exempel skogsskötsel. Arbetsplatserna kan finnas hos lantbruks- eller trädgårdsföretag, hos skogsbolag eller inom kommuner, länsstyrelsen eller myndigheter. Det är vanligt att man driver eget företag.

Arbetsuppgifter inom naturbruk kan till exempel handla om:
  • Att arbeta inom lantbruket djur, maskiner eller med växtodling
  • Arbete med uppfödning och skötsel av sällskapsdjur
  • Plantering, gallring eller avverkning i skogen
  • Skötsel eller anläggning av trädgårdar och utemiljöer
  • Forskning, utveckling och rådgivning inom lantbruk och skog

Film
Stallarbetare
Se film »