Sanering och renhållning

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet sanering och renhållning arbetar man med att skapa rena miljöer som är säkra för människor att visas i och att samla in och hantera avfall på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle.

Inom området kan man arbeta som städare, renhållningsarbetare eller skorstensfejare. Man kan till exempel arbeta inom kommuner med sophämtning eller på återvinningscentraler, på länsstyrelser eller på företag som städbolag, demonteringsföretag eller saneringsföretag.

Arbetsuppgifter inom sanering och renhållning kan till exempel handla om:
  • Att förebygga och minska skador på vår miljö
  • Att kontrollera att boendemiljöer eller livsmedelshantering följer lagar och regler
  • Städning av olika lokaler
  • Avfallshantering eller transporter av miljöfarligt avfall
  • Arbete på en återvinningsstation