Kultur, media, design

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet kultur, media och design kan man bland annat arbeta med scenkonst, journalistik, kommunikation, film, foto, litteratur, bildkonst eller industridesign. Arbetsplatser finns till exempel på produktionsbolag, webb- och kommunikationsbyråer, institutioner, medieföretag och teatrar. Det är också vanligt att vara egenföretagare och arbeta för olika uppdragsgivare.

Arbetsuppgifter inom området kan exempelvis handla om att:
• Producera journalistiskt material
• Designa webbsidor och digital grafik
• Sätta upp en scenkonstproduktion
• Göra konstnärliga utsmyckningar i offentlig miljö
• Översätta facktexter eller skönlitterära texter
• Designa och utveckla produkter och tjänster