Installation, drift, underhåll

 
 

Beskrivning

Inom yrkesområdet installation, drift och underhåll arbetar bland annat elektriker, drifttekniker, fastighetstekniker, fordonsmekaniker och automationstekniker. Många yrken har ett stort teknikinnehåll, men hantverksmässiga inslag förekommer också. Arbetsplatser finns bland annat på industrianläggningar, värme- och vattenverk, verkstäder, inom fastighetsbolag, elinstallationsföretag, elteknikföretag och elkraftföretag.

Arbetsuppgifter inom området kan exempelvis handla om att:
• Ansvara för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system
• Felsöka, serva och reparera motorfordon
• Installera, felsöka och reparera elektrisk utrustning
• Installera, programmera och driftsätta säkerhetssystem
• Styra och övervaka anläggningar som producerar elektricitet och värme
• Sköta förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning