Administration, ekonomi, juridik

 
 

Beskrivning

Inom området administration, ekonomi och juridik arbetar man med administration och att ta hand om ekonomiska och juridiska frågor. Administrativa uppgifter kan röra löner, rekrytering och logistik. Ekonomiska frågor kan gälla budget och årsredovisningar. Juridiska uppdrag kan innefatta avtal, skadestånd och tvister. Dessa arbetsuppgifter behövs hos de flesta företag och organisationer oavsett inriktning, men det finns även särskilda organisationer som ägnar sig bara åt administration, ekonomi och juridik, så som banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer och advokatbyråer.

Arbetsuppgifter inom administration, ekonomi och juridik kan exempelvis handla om:
  • Ekonomisk planering och redovisning
  • Prövning av ansökningar
  • Råd och upplysningar 
  • Tolkning av lagar och bestämmelser
  • Upprätta och utvärdera avtal