Elektrikeryrken

 
 
Elektriker arbetar med flera olika uppgifter beroende på inriktning. En stor del av elektrikernas arbete är tekniskt baserat men även rent hantverksmässiga inslag förekommer. Gemensamt för de flesta elektriker är att de oftast har samma bas i grundutbildningen. Distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker och serviceelektriker är exempel på vanliga yrken inom området.
Nedan finns information om flera elektrikeryrken, det finns länkar vidare till mer information om respektive yrke längre ner i texten.

Elektriker kan arbeta på elkraftföretag, på entreprenadföretag som arbetar på uppdrag av elkraftföretag, på industriers elavdelningar eller i elinstallationsföretag.

Arbetsuppgifter
Elektriker arbetar med installationer, underhåll och reparationer. De arbetar ofta efter ritningar och beskrivningar. Kundkontakter är vanliga i arbetet. Kunderna kan vara privatpersoner, fastighetsägare och industrier. Elektriker samarbetar ofta med andra yrkesgrupper eller i arbetslag med flera elektriker. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på yrkesinriktning.

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott.

Industrielektriker underhåller och reparerar maskiner och automatiska anläggningar i processindustrin. Uppgiften är att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna. De programmerar styrsystem, kopplar ihop ledningar med styrprocesser och byter ut motorer som är trasiga.

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. De monterar elcentraler, belysning, drar elledningar och installerar strömbrytare.

Serviceelektriker arbetar med ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De gör även mindre installationer av olika slag, till exempel installation av vitvaror eller solpaneler.

Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Läs mer om olika elektrikeryrken via länklistan nedan:

Distributionselektriker
Industrielektriker
Installations- och serviceelektriker

Utbildning

Elektriker utbildas på el- och energiprogrammet inom gymnasieskolan med inriktning elteknik. För mer information, se gymnasieinfo.se. En alternativ väg till grundutbildning är via vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Vidareutbildningar inom elinstallation, elkraft och eldistribution kan finnas inom Yrkeshögskolan.

En utbildad elektriker med yrkeserfarenhet kan ansöka om auktorisation för att bli elinstallatör. Auktorisation är det som tidigare kallades behörighet. Det finns olika auktorisationstyper för olika kompetensnivåer, som utfärdas av Elsäkerhetsverket. Alla som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt måste dock inte vara auktoriserade. Mer information finns att läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Om man vill starta eget elinstallationsföretag, måste man själv vara auktoriserad elinstallatör eller knyta en auktoriserad elinstallatör till företaget.

B-körkort är ofta ett krav vid anställning.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg, kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för installations- och serviceelektriker, industrielektriker och distributionselektriker.

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-02-03
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Installation, drift, underhåll