Begär ersättning

Kundservice

Från 1 april slipper du att redovisa bruttolön till Arbetsförmedlingen för att få ersättning. Vi kommer hämta uppgifterna direkt från Skatteverket i stället. Redovisar du närvaro/frånvaro så fortsätter du lämna in via Rekvirera. När du loggar in i Rekvirera ser du om du ska fylla i och skicka in, eller om vi hämtar uppgifterna från Skatteverket.


1. Ansök om att anställa med stöd

Först behöver du ansöka om att anställa med stöd hos oss. Här hittar du information om våra samtliga stöd och kan se om det är något som passar för din anställning.
Anställa med stöd

2. Fyll i överenskommelse och bifoga handlingar

I samband med att vi beslutat om ersättning för anställningsstöd eller nystartsjobb skickar vi dig en överenskommelse (blankett) som du använder för att kunna söka ersättning via vår webbtjänst. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.
Blankett överenskommelse

3. Vi skickar ett mejl med inloggningslänk

När vi registrerat företaget på vår webbtjänst Rekvirera skickas ett mejl till den som du angivit som administratör med mer information. Det är administratören som lägger upp de personer som ska kunna använda tjänsten hos er.
Logga in här

Kreditering och utbetalning görs till skattekontot eller PG/BG-konto beroende på vilket anställningsstöd det gäller.

Vilket datum kreditering eller utbetalning sker beror på när i månaden du redovisar i Rekvirera.

Redovisar du:

 • innan 8:e betalas ersättningen till skattekontot 12:e samma månad. 
 • efter 8:e betalas ersättningen till skattekontot 12:e nästa månad.

Redovisar du och skickar in i Rekvirera och får ersättning för lönebidrag eller handledarstöd betalas ersättningen ut till PG/BG-konto veckan efter redovisningen.

Administratörer för webbtjänsten kan lägga till fler användare i webbtjänsten och väljer behörighetsgrad för dessa. Dessa behörigheter finns:

 • Läsa - kan titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Redovisa – kan även söka ersättning.
 • Administrera – full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Tänk på att

Det är bra att ha fler än en administratör, det underlättar vid till exempel vid personalförändringar, sjukskrivningar eller under semestertider. Om en administratör har slutat behöver man skicka in en ny överenskommelse.
Blankett överenskommelse

 • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
 • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
 • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
 • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.

Se bildspelet för hur du använder tjänsten

Kontakta oss

 • 0771-508 508
 • Vardagar: 8-16