Begär ersättning

Kundservice

När du har fått ett beslut om att få ersättning från oss begär du ersättning via vår webbtjänst Rekvirera. Du loggar in med din e-legitimation och fyller i uppgifterna efter varje arbetsmånad när du har betalat ut lönen till den anställda. Lönen betalar du ut elektroniskt under hela bidragsperioden.


1. Ansök om att anställa med stöd

Först behöver du ansöka om att anställa med stöd hos oss. Här hittar du information om våra samtliga stöd och kan se om det är något som passar för din anställning.
Anställa med stöd

2. Fyll i överenskommelse och bifoga handlingar

I samband med att vi beslutat om ersättning för anställningsstöd eller nystartsjobb skickar vi dig en överenskommelse (blankett) som du använder för att kunna söka ersättning via vår webbtjänst. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.
Blankett överenskommelse

3. Vi skickar ett mejl med inloggningslänk

När vi registrerat företaget på vår webbtjänst Rekvirera skickas ett mejl till den som du angivit som administratör med mer information. Det är administratören som lägger upp de personer som ska kunna använda tjänsten hos er.
Logga in här

Administratörer för webbtjänsten kan lägga till fler användare i webbtjänsten och väljer behörighetsgrad för dessa. Dessa behörigheter finns:

  • Läsa - kan titta på transaktioner och utbetalningar.
  • Redovisa – kan även söka ersättning.
  • Administrera – full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Tänk på att

Det är bra att ha fler än en administratör, det underlättar vid till exempel vid personalförändringar, sjukskrivningar eller under semestertider. Om en administratör har slutat behöver man skicka in en ny överenskommelse.
Blankett överenskommelse

  • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
  • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
  • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
  • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.

Se bildspelet för hur du använder tjänsten

Utbetalning till plusgiro/bankgiro eller bankkonto

När din ersättning betalas ut via plusgiro/bankgiro eller bankkonto får du den insatt efter cirka 14 dagar om vi har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna.


Utbetalning till skattekonto

När din ersättning betalas ut till företagets skattekonto får du den insatt runt den 12 varje månad. Detta under förutsättning att vi har fått alla uppgifter vi behöver. Behöver vi fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna. Tiden för utbetalning påverkas också av när i månaden du skickar in din redovisning då utbetalning till skattekonto görs en gång per månad.

Kontakta oss

  • 0771-508 508
  • Vardagar: 8-16