Räkna ut hur mycket du kan få i arbetsgivarstöd.

Du som är arbetsgivare kan själv räkna ut vilken ersättning du kan få när du anställer.

  • Nystartsjobb – för den som varit utan arbete länge.
  • Lönebidrag – för den som har nedsatt arbetsförmåga.
  • Instegsjobb – för den som är ny i Sverige.
  • Särskilt anställningsstöd – för den som deltar i jobb och utvecklingsgarantin.
  • Praktik – för den som blivit arbetslös.