Hur vill du logga in?

Många fördelar med e-legitimation

Med e-legitimation får du snabbare och bättre service. Du kan till exempel få hjälp i ett personligt möte direkt på webbplatsen. Det tar bara några minuter att skaffa en e-legitimation!

Så här skaffar och använder du e-legitimation

Har du problem att logga in?

Om du har problem med att logga in med din e-legitimation, behöver du först säkerställa att det inte är något fel med själva e-legitimationen. Det gör du lättast på Bank-id:s supportsida. Där kan du även läsa om inställningar för olika webbläsare och se vanliga frågor och svar om bank-id.

Bank-id:s support

Du kan behöva uppdatera ditt bank-id till senaste versionen.

Uppdatera säkerhetsprogrammet för ditt bank-id

Har du testat din e-legitimation på Bank-id:s supportsida och det ändå inte fungerar?

Kontakta vår tekniska support 

Hur länge sparas mina uppgifter?

Har du inte loggat in på tolv månader raderas ditt konto och samtliga sparade uppgifter. Om du inte loggat in på tre månader är din digitala profil inte längre sökbar för arbetsgivare. Logga gärna in på ditt konto regelbundet.