Vision och värdegrund

Visionen och värdegrunden är viktiga ledstjärnor i Arbetsförmedlingens förnyelse. Visionen beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till uppdraget. Den genomsyras av våra värderingar och vår framtidsinriktning.

Värdegrunden beskriver vilka värderingar som ska leda oss mot visionen och handlar om vårt ansvar för helheten, vår egen del i denna och att vi tar vara på möjligheterna i vårt uppdrag.

Vision: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa

Ett jobb lägger grunden för människans oberoende, självständighet och frihet. Ett jobb ger kraft och förutsättningar till skapande och växande. Företag och organisationer som har arbetskraft med rätt kompetens kan agera på bättre villkor.

Det lägger grunden för tillväxt och välfärd. När människor och företag möts uppstår utveckling och innovation. På så sätt växer människor, företag och samhället. Tillsammans skapar vi ett rikare Sverige.

Professionell - för oss är professionalitet att göra nytta

Allt vi gör skapar nytta för kunden och samhället och vi känner stolthet i det vi gör. Vi har ordning och reda i vår verksamhet. Vårt arbetssätt präglas av rättssäkerhet, effektivitet och samverkan. Vi är tillgängliga och serviceinriktade och utgår från kundens behov.

Vi utvecklar våra tjänster i dialog med kunderna utifrån myndighetens uppdrag. Vi använder bästa befintliga kunskap om vad som ger resultat för kunden. Vi lär av varandra och delar med oss till andra. Tillsammans skapar vi varandras framgång som utvecklar framtidens arbetsförmedling.

Inspirerande - vi inspireras av varandra

Vår drivkraft är att se människor växa och utvecklas. Vi möter människor där de är. Mötet med oss ger motivation och inspiration till nya möjligheter. Vi är proaktiva. Det skapar framgångar för våra kunder men också för oss själva och samhället i stort.

Vi ser engagerade chefer och medarbetare som förebilder i vår lärande organisation. Vi tar vara på våra talanger. Självledarskapet är en given del i vår kultur.

Förtroendeingivande - det handlar om förtroende

Vi tror på människans inneboende förmåga. Vi är tydliga med vårt uppdrag och våra erbjudanden för att skapa rätt förväntningar. Det är så vi bygger goda relationer och förtjänar vårt förtroende. Vi arbetar för att kunden ska bli engagerad i samarbetet med oss.

Vi ser till alla människors lika värde och respekterar olikheter. Vi har förtroende för varandra och möter varandra med respekt. Vi gläds åt varandras framgångar. Det är så vi skapar en verksamhet som utvecklas, resultat vi kan vara stolta över och en arbetsplats som man trivs på.

Tillägsinformation