Arbetsförmedlingens styrning och resultat

Arbetsförmedlingens får sitt uppdrag från riksdag och regering, och styrs genom lagar, förordningar och årliga regleringsbrev. Utifrån dem beslutar generaldirektören en verksamhetsplan för året.  Varje år lämnar Arbetsförmedlingen ett budgetunderlag till regeringen, och en årsredovisning som beskriver verksamhetens kostnader och effekter under perioden.

Lagar och förordningar

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag från riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar. De viktigaste är Myndighetsförordningen, Instruktion för Arbetsförmedlingen och Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628)
Instruktion för Arbetsförmedlingen (2007:1030)
Myndighetsförordningen (2007:515)
Så styrs statliga myndigheter

Regleringsbrev

I slutet av varje år beslutar regeringen om ett regleringsbrev, som innehåller de övergripande målen för Arbetsförmedlingens verksamhet under det kommande året. Regeringen kan också löpande ge Arbetsförmedlingen nya uppdrag under året.

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen budgetåret 2018
Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen budgetåret 2017
Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen budgetåret 2016
Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen budgetåret 2015
Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen budgetåret 2014
Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen budgetåret 2013

Verksamhetsplan

Utifrån regleringsbrevet beslutar generaldirektören om en verksamhetsplan för det kommande året, för hela myndigheten.

Verksamhetsplan 2018

Bilaga 1 Medelstilldelning
Bilaga 2 Strategisk karta 
Bilaga 3 Utvecklingsportfölj
Bilaga 4 Riskanalys
Bilaga 5 Uppföljningspaket till verksamhetsplanen 2018
Bilaga 6 Sammanställning och fördjupad beskrivning av målnivåer 2018-2020
Rättelseblad VP 2018, Bilaga 6: Bedömning av utbildningsplikten
Riskanalys 2018 med åtgärder  

Budgetunderlag

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. Varje år lämnar Arbetsförmedlingen ett budgetunderlag till regeringen. Underlaget speglar vår ambition om hur verksamheten bör finansieras de kommande tre åren och innehåller förslag till regelförändringar och förenklingar.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2019-2021  
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2018-2020
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2017-2019
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2016-2018
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2015-2017
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2014-2016
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2013-2015

Årsredovisning

Arbetsförmedlingen lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2011

Tillägsinformation