Bli medlem i Eures-nätverket

Europakarta

Vill du och ditt företag eller organisation arbeta med den europeiska arbetsmarknaden? Eller kanske gör ni redan det men vill bredda ert kontaktnät? Eures-nätverket erbjuder möjlighet att arbeta över landsgränserna med rekrytering och matchning i EU/EES och Schweiz.

European Employment Services (Eures) är ett nätverk där vi tillsammans främjar den fria rörligheten och förenklar både för företag och organisationer att rekrytera och för människor att hitta jobb i andra länder. Från att endast ha haft offentliga arbetsförmedlingar som medlemmar öppnade nätverket i maj 2018 upp för företag och organisationer som arbetar med liknande verksamhet.

Ansök om att bli medlem eller partner

Eures-nätverket är en möjlighet att arbeta över landsgränserna och ta del av den europeiska arbetsmarknaden.

Läs mer om villkor samt skillnaden mellan medlemskap och partnerskap innan du gör en ansökan.

Förutom kriteriet att vara juridisk person i Sverige finns det ett antal villkor som ditt företag ska uppfylla för att bli Eures-medlem. Tre uppgifter som en medlem ska utföra:

 • Bidra till poolen av lediga platser.
 • Bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar.
 • Tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare.

Ditt företag eller organisation ska också kunna hänvisa arbetstagare och/eller arbetsgivare till andra Eures-medlemmar och -partners för expertis. Ett medlems- eller partnerskap är avgiftsfritt och den personal som ska arbeta med Eures får tillgång till utbildning som finansieras av EU-kommissionen. Det utgår ingen ersättning från Nationella samordningskontoret Eures (NSK Eures) för att vara med och arbeta inom nätverket. 

För mer information om medlemskapet och de krav som finns från NSK Eures och EU-kommissionen:

Bilagor till ansökan:
Arbetsprogram och aktivitetsrapport
Eures-utbildningar
Klagomålshantering

Styrande dokument:
Eu-förordning 2016/589
Genomförandeakt 11(8)
Genomförandeakt 17(8)
Genomförandeakt 19(2)
Genomförandeakt 19(5)
Genomförandeakt 31(5)
Genomförandeakt 32(3)

Svensk förordning
Arbetsförmedlingens föreskrift

En Eures-medlem ska kunna utföra alla tre uppgifterna, medan en Eures-partner kan utföra en eller två. Som partner har du tillgång till nätverket och portalen precis på samma sätt som en medlem. Du ansöker alltid om medlemskap och det är NSK Eures som godkänner ansökan.

Det är upp till dig som medlem eller partner hur mycket tid och resurser du lägger på nätverket. För att få ut så mycket som möjligt av det är det bra att engagera sig och vara en nätverkande medlem/partner. Har du kunskap om arbetsmarknaden i Sverige eller om övriga medlemsländers arbetsmarknad är det en bra start.

Eures anordnar jobbmässor, både på plats och digitalt som medlemmar har nytta av i sitt arbete med rekrytering. På den gemensamma Eures-portalen uppdateras kontinuerligt information om mässor, event och aktuella händelser i nätverket.

Det finns också kontaktuppgifter till andra Eures-medlemmar, vilket område de jobbar med, cv och meritförteckningar för arbetssökande, annonser samt information om de olika länderna och den lokala arbetsmarknaden.

Som medlem eller partner ska du:

 • Anmäla personal som arbetar med Eures-frågor till utbildning inom sex månader från det att ansökan om medlemskap godkänts.
 • Skicka in ett årsprogram med planerade Eures-aktiviteter.
 • Två gånger om året ska du skicka in en uppföljande rapport om de rekryterings- eller matchningsaktiviteter som gjorts under perioden.

Nationella samordningskontoret sammanställer årsprogram och uppföljningsrapporter från medlemmar och partner i Sverige, som sedan fungerar som underlag för samarbete mellan EU-länderna. Förordningen 2016/589 som är det styrande dokumentet finns att ladda ner här.

Du ansöker om medlemskap via Visma TendSign. För att göra en ansökan måste du först skapa ett konto i TendSign. Har du redan ett konto går det att ansöka direkt.

Det finns möjlighet att ansöka två gånger per år. Ansökningsperioderna sträcker sig från 1 april till 30 september och från 1 oktober till 31 mars. Efter varje ansökningsomgång går vi igenom ansökningarna och gör en bedömning. Uppfyller ditt företag eller organisation kriterier och villkor för medlemskap godkänns ansökan.

Om Nationella samordningskontoret Eures (NSK Eures)

I Sverige samordnas Eures av NSK som finns på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Den rollen är tilldelad av regeringen.

NSK Eures ansvarar för att:

 • Organisera medlemskapet i Eures-nätverket, som att godkänna, följa upp och återta medlemskap.
 • Uppdatering av Eures-portalen med information om Sverige, som lediga platser, arbets- och levnadsvillkor och arbetsmarknadens behov. 
 • Insamling och sammanställning av årsplaneringar och uppföljning av matchningsresultaten för det svenska Eures-nätverkets medlemmar. 
 • Samverkan med NSK i andra EU/EES-länder och Schweiz om rekryteringssamarbeten. 
 • Organiserar förberedande utbildning för Eures-personal samt urval av Eures-personal till EU-kommissionens gemensamma utbildningar. 
 • Bedriva EU-mobilitetsprojekt som Your first Eures job och Reactivate and relocate.

Arbetsförmedlingen – både samordningskontor och medlem

Arbetsförmedlingen har sedan start varit medlem i Eures-nätverket. Fram till 2016 verkade de två funktionerna som medlem och samordningskontor i samklang med varandra.

Men i och med breddningen av nätverket, och att NSK Eures ska ha samma förhållningssätt till alla medlemmar separerades de två uppdragen på myndigheten. Det är alltså inte samma avdelningar eller enheter som arbetar med Arbetsförmedlingens Eures-verksamheten som arbetar med NSK Eures.

Medlemmen Arbetsförmedlingen har samma skyldigheter som övriga medlemmar gentemot NSK Eures och EU-kommissionen.

För att underlätta den fria rörligheten inom EU grundade Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd 1994 nätverket European Employment Services, förkortat Eures. Förutom EU-länderna ingår de som tillhör EES, vilket är Norge, Island och Lichtenstein. Schweiz är med genom ett separat avtal.

Det är EU-kommissionen som samordnar nätverket på europeisk nivå genom den europeiska samordningsbyrån (ESB). ESB ansvarar för nätverket, Eures-portalen och utbildningsprogram för Eures-personal.

Fram till maj 2018 var det endast offentliga arbetsförmedlingar som kunde vara medlemmar i nätverket. 2017 var det över 1 000 personer fördelat på de 32 länderna som arbetat med Eures-frågor.