European Employment Services (Eures)

Eures logotyp

European Employment Services, förkortat Eures, är ett europeiskt nätverk som Arbetsförmedlingen är med i. I Eures-nätverket ingår 32 länder och över 1 000 Eures-rådgivare. Medlemsländerna består av EU/EES och Schweiz.

Eures startades 1994 av Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd för att underlätta rörligheten i Europa. Nätverkets arbete främjar den fria rörligheten, och en ökad arbetskraftsrörlighet bidrar till att minska obalanser på arbetsmarknaden.

En tjänst för arbetssökande och arbetsgivare

Eures är en möjlighet både för arbetssökande och arbetsgivare och erbjuder en rad tjänster. Kärnan är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna med fokus mot bristyrken.

Om du är svensk arbetssökande som vill arbeta i något EU/EES-land kan du få hjälp med frågor om rekrytering och information av Eures-rådgivare. Motsvarande tjänst ges till dig som arbetsgivare som vill rekrytera från EU/EES-länderna.

På den gemensamma Eures-portalen kan du som arbetssökande ta del av lediga jobb som förmedlas av medlemmarna och dessutom registrera din meritförteckning med kunskaper. Som arbetsgivare kan du hitta meritförteckningar som matchar ditt rekryteringsbehov. I portalen finns det också information om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i varje medlemsland.

Eures-portalen