Arbetsförmedlingens historia

Berättelsen om Arbetsförmedlingen sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Under årens lopp har vi hela tiden anpassat vår verksamhet till förändringarna i samhället och arbetsmarknadens behov. Här är några milstolpar.

Penna i ruta

En mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare skapas

När Sverige industrialiserades förändrades arbetsmarknaden radikalt. Arbetsgivare behövde mer arbetskraft och med olika kompetenser. Därför öppnades Sveriges första arbetsförmedling i Helsingborg 1902, som ett första steg mot att lösa den nya arbetsmarknadens behov. Förmedlingen skulle vara en neutral mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare – en princip som lever kvar än i idag.

Penna i ruta

Stora förändringar kräver en statlig arbetsmarknadspolitik

På 1940-talet började Sveriges jord- och skogsbruk bli allt färre. Maskiner ersatte mänsklig kraft. Arbetsbrist och hopp om bättre löner lockade många till städerna. Samtidigt rasade kriget i Europa, som också påverkade tillgången på arbetskraft i Sverige. Arbetsmarknaden förändrades återigen snabbt och arbetsförmedlingarna blev steg för steg en statlig verksamhet. 1948 bildades Arbetsmarknadsverket, med uppgift att omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet.

Penna i ruta

Arbetsmarknaden blir rörligare

Under 1950-talet fick de nordiska länderna en gemensam arbetsmarknad. Det behövs inte längre uppehålls- och arbetstillstånd för att bosätta sig i något annat nordiskt land. Nu infördes också stöd för den som flyttar till ett arbete. På 1970-talet började flera former av flyttstöd införas, och även starthjälp till arbetskraft med kvalificerad utbildning. För att möta behoven på en allt mer global arbetsmarknad införde vi under början av 2000-talet speciella telefonnummer dit nyanlända arbetssökande kan ringa och prata med våra arbetsförmedlare på flera olika språk.

Penna i ruta

Vi lägger grunden till Platsjournalen

I början presenterade vi de lediga jobben via tryckta listor. 1910 introducerade vi ”riksvakantlistan”. Här annonserades främst efter husligt arbete och jobb inom jordbruk. Den som var intresserad av ett jobb kontaktade Arbetsförmedlingen, som sedan förmedlade kontakten med arbetsgivaren. Under åren 1935-1969 lästes riksvakantlistan också upp i riksradion varje torsdag, och under kriget även på lördagar. Den som inte hade en egen radio kunde gå till Arbetsförmedlingen och lyssna. Under 1960-talet var det den populära ”Fröken Plats” som läste upp de lediga jobben i radio. Först på 1970-talet fick de arbetssökande förtroendet att söka de utannonserade jobben på egen hand.

Platsjournalen genom tiderna

Penna i ruta

Digitalisering skapar nya möjligheter

I början av 1970-talet började vi undersöka möjligheterna till ett databaserat platsförmedlingssystem. I samma veva gjorde vi också försök med ”platsautomater”. Det stora tekniska klivet skedde 1995 då vi lanserade den första webbplatsen. Där fanns Platsbanken, Sökandebanken, pressmeddelanden och information om vår service, arbetsmarknadsläget och a-kasseregler. Den digitala servicen har därefter utvecklats i rask takt. 2011 introducerade vi Platsbanken som app, som gör det möjligt att söka jobb direkt i mobiltelefonen. Att boka möte via webben, att få tips och stöd via podcast och webbinarier ingår idag i vår service till arbetssökande.

Generaldirektörer

2014 – Mikael Sjöberg

2013 – 2014 Tf gd Clas Olsson

2008 – 2013 Angeles Bermudez-Svankvist

2008 Tf gdLena Liljebäck

2005 – 2008 Bo Bylund

1999 – 2005 Anders L Johansson

1997 – 1999 Bosse Ringholm

1989 – 1997 Göte Bernhardsson

1983 – 1989 Allan Larsson

1973 – 1983 Bertil Rehnberg

1957 – 1973 Bertil Olsson

1948 – 1957 Gustaf Wahlberg

Penna i ruta

Arbetsförmedlingen år för år

Följ Arbetsförmedlingens utveckling år för år i ord och bild.

Sveriges första arbetsförmedling öppnas: Helsingborgs Stads Arbetskontor. En kommunal arbetsförmedling, med kontor i en före detta lasarettsbyggnad.

Bild på första Arbetsförmedlingen i Helsingborg 1902

Bild på första Arbetsförmedlingen i Helsinborg 1902.

Bild från väntrum på bagarförmedling 1936

Bild från väntrum på bagarförmedling 1936.

Statens arbetsmarknadskommission inrättas med uppgift att handlägga arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingarna blir statliga och länsarbetsnämnder inrättas.

Statens Arbetsmarknadskommission ombildas och blir Arbetsmarknadsstyrelsen, som får det övergripande ansvaret för Arbetsmarknadsverket. Den nya myndigheten ska omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet.

FN:s fackorgan Internationella arbetsorganisationen (ILO) antar en rekommendation om yrkesvägledning. 

LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner presenterar rapporten ”Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen” på LO-kongressen.

Arbetsförmedlingarna förmedlar ca 1,2 miljoner jobb.

Semestern förlängs till tre veckor.

Tidningen Platsjournalen lanseras som en del av tidskriften Arbetsmarknaden som kommer ut en gång i månaden. Det finns en handfull journalistiska artiklar i tidningen, men främst platsnotiser.

Arbetslöshetsförsäkringens ersättning ”daghjälp” byter namn till ”dagpenning”. Namnbytet ska understryka att det handlar om en försäkring och inte en hjälpåtgärd.

Femdagarsveckan introduceras.

Britt Hollström, var Fröken Plats 1964. Hon slutade på Arbetsförmedlingen i Mölndal 2007.

Britt Hollström, var Fröken Plats 1964. Hon slutade på Arbetsförmedlingen i Mölndal 2007.

Första motionen om att lagstifta bort könsdiskriminering på arbetsmarknaden skrivs av dåvarande Folkpartiet. Man ville på så vis försöka påskynda utvecklingen mot en mer jämställd arbetsmarknad.

Bild från Arbetsförmedlingen i Uppsala under 70-talet

Bild från Arbetsförmedlingen i Uppsala under 70-talet.

Bild från skyltfönster på Arbetsförmedlingen Eslöv-Hörby-Höör i början av 70-talet.

Bild från skyltfönster på Arbetsförmedlingen Eslöv-Hörby-Höör när det var stor efterfrågan på arbetskraft under början av 70-talet.

Arbetsförmedlingen får 69 distriktskontor, som ska ge komplett service till de sökande. Under distriktskontoren finns 166 lokala kontor.

Sysselsättningsstödet införs, så nu kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för att anställa en person.

Bild från Arbetsförmedlingen i Skärholmen 1971

Bild från Arbetsförmedlingen i Skärholmen 1971.

Bild från Arbetsförmedlingen i Avesta på 70-talet

Bild från Arbetsförmedlingen i Avesta på 70-talet.

Möjlighet till utbildning inom företaget som alternativ till permittering eller uppsägning införs på försök.

Det blir möjlig att skriva in sig som arbetssökande i kundmottagningen.

Lagen om anställningsskydd införs. Lagen ska ge arbetstagare ett bättre skydd vid uppsägningar och avskedanden.

Den så kallade främjandelagen införs. Arbetsgivare som planerar inskränkningar i sin verksamhet blir nu skyldiga att anmäla till arbetsförmedlingen om minst fem personer beräknas bli uppsagda (så kallat varsel).

Sysselsättningsutredningen tillsätts och utredningen om yrkesinriktad rehabilitering.

Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) införs. KAS betalades ut till den som var arbetslös och som varken var medlem i någon arbetslöshetskassa eller hade rätt till arbetslöshetsersättning.

En lag införs om att arbetsgivare ska anmäla lediga jobb till Arbetsförmedlingen.

En arbetsgivaravgift införs för att täcka en del av kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning.

Företag som vidareutbildar sin personal mot att företaget anställer ersättare, kan få bidrag.

Den allmänna pensionsåldern sänks till 65 år, och det blir möjligt att välja delpension.

Arbetsmarknadsinstituten inrättas som en del i Arbetsmarknadsverket. Institutens uppgift är att samordna rehabiliteringsinsatser.

Samhällsföretag (idag Samhall AB) bildas.

Den första webbplatsen lanseras. Där fanns Platsbanken, Sökandebanken, pressmeddelanden och information om vår service, arbetsmarknadsläget och a-kasseregler.

Bild på webbplatsen år 1997

Bild på webbplatsen år 1997.

Kundtjänst öppnar i Sollefteå så att arbetssökande kan få kontakt med en arbetsförmedlare per telefon. Under åren som följer öppnas kundtjänst på ytterligare fem orter.

Nöjd eller missnöjd? Kundrelationer öppnar, och alla är välkomna att per mejl eller telefon berätta vad de tycker om vår verksamhet.

Arbetsmarknadsverket ersätts av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Länsarbetsnämnderna avvecklas.

Bild från Arbetsförmedlingens nya lokaler i Skärholmen 2012.

Bild från Arbetsförmedlingens nya lokaler i Skärholmen 2012.

I boken "En ny myndighet formas" kan du läsa berättelsen om hur Arbetsförmedlingen tog form och bildades den 1 januari 2008. Boken är författad av Per Skoog.

Ladda ner boken "En ny myndighet formas"

Platsbanken som app lanseras, och gör det möjligt att söka jobb direkt i mobiltelefonen.

Kundtjänsten i Södertälje öppnar. Hit kan nyanlända arbetssökande ringa och prata med arbetsförmedlare på arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinska.

Bild på Platsbanken-appen.

Bild på Platsbanken-appen.

Bild på arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Södertälje 2012.

Bild på arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Södertälje 2012.

Sveriges största jobbsökartidning, Platsjournalen, byter skepnad – från papperstidning till nyhetsbrev. Efterfrågan på papperstidningar minskar generellt på grund av nya medievanor, inte minst bland yngre läsare. För att möta det går vi över till att erbjuda artiklar, jobbsökartips, experter och annan inspirerande läsning i en lättillgänglig, digital kanal.

Bild på Platsjournalen i läsplatta och mobil

Bild på Platsjournalen i läsplatta och mobil

Appen Mina sidor lanseras och ger arbetssökande möjlighet att aktivitetsrapportera på ett enkelt sätt direkt i mobilen. I appen kan den arbetssökande:


  • rapportera aktiviteter, som till exempel när hen sökt jobb, jobbat eller studerat
  • få notiser som påminner om när det är dags att skicka in aktivitetsrapporten
  • hitta namn och kontaktuppgifter till sin arbetsförmedlare
  • hitta Arbetsförmedlingens lokala kontor och kontaktuppgifter till kundtjänst.