Om Arbetsförmedlingen

Läs om vårt uppdrag, hur vi är organiserade, vår långsiktiga vision och vilka värderingar som styr oss.

Uppdrag

Vårt uppdrag från regeringen är att ansvara för den offentliga arbetsförmedlingen.

Uppdraget från regeringen

Organisation

Vi är en styrelsemyndighet, som leds av en styrelse där generaldirektören ingår.

Så är vi organiserade

Vision & värderingar

Värdegrunden beskriver vilka värderingar som ska leda oss mot vår visionen.

Våra ledstjärnor

Förnyelseresan

Vi arbetar hårt för att bli en modern myndighet som möter våra kunders behov.

Det här är förnyelseresan

Styrning & resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev.

Från lagtext till verksamhet

Historia

Arbetsförmedlingens berättelse sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden.

Från 1902 till idag